Setkání v jedinečné multimediální učebně v Krásné Lípě
12.10.2022
Expertní studie
13.10.2022
Setkání v jedinečné multimediální učebně v Krásné Lípě
12.10.2022
Expertní studie
13.10.2022

INFOMAPA

nabízí kontakty k přeshraniční spolupráci v oblasti inovací pro strojírenský průmysl a oblast obnovitelných zdrojů energie...

Jedním z výstupů projektu Podpora setkávání a společného plánování aktérů pro inovačního prostředí na Šluknovsku a v Horní Lužici, který byl podpořen Evropskou unií z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020, je infomapa.

Ta všechny zájemce o přeshraniční spolupráci v oblasti inovací pro strojírenský průmysl a oblast obnovitelných zdrojů energie seznamuje s regionálními aktéry, kteří můžou zprostředkovat potřebné kontakty, domluvit setkání či být jinak prospěšní pro rozvoj přeshraniční spolupráce.