Nové interní postupy MAS pro IROP
5.9.2018
Harmonogram výzev IROP v roce 2019
5.12.2018
Nové interní postupy MAS pro IROP
5.9.2018
Harmonogram výzev IROP v roce 2019
5.12.2018 


Informace k výzvám IROP

Vážení žadatelé, vzhledem k předpokládanému harmonogramu vyhlášení výzev 4 – 7 (srpen 2018) se do současné doby nepodařilo zajistit souhlas ŘO IROP s vyhlášením.

O vyhlášení výzev budete informování prostřednictvím webu MAS nebo emailem u žadatelů, kteří své projekty projednávali s projektovým manažerem IROP.

Kancelář MAS Český sever, z. s.