MAS hodnotila projekty na podporu komunitního života
28.5.2019
Ve Výzvě č. 5 PRV bylo přijato 25 žádostí o dotaci
4.6.2019
MAS hodnotila projekty na podporu komunitního života
28.5.2019
Ve Výzvě č. 5 PRV bylo přijato 25 žádostí o dotaci
4.6.2019


 


Informace pro žadatele o podaných žádostech v IROP v 6. a 7. výzvě

Informace MAS o podaných žádostech o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu

Výzva č. 6 "Sociální bydlení - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever" - ukončení příjmu 31. 5. 2019

  • podána 1 žádost
  • celkový objem způsobilých výdajů 4 005 818,90 Kč

Výzva č. 7 "Infrastruktura pro sociální služby - Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi v MAS Český sever"  ukončení příjmu 31. 5. 2019

  • podána 1 žádost
  • celkový objem způsobilých výdajů 15 420 679,46 Kč

 

Ing. Martin Kučera, projektový manažer IROP

MAS Český sever, z. s.