Výzva č. 5 k předkládání žádostí o dotaci z PRV
23.4.2019
MAS hodnotila projekty na podporu komunitního života
28.5.2019


 


Informace pro žadatele o podaných žádostech v IROP ve 4. a 5. výzvě

Informace MAS o podaných žádostech o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu

Výzva č. 4 "Bezpečnost dopravy - Udržitelná doprava v MAS Český sever" - ukončení příjmu 30. 4. 2019

  • podáno 9 žádostí (8 žádostí na bezpečnost dopravy, 1 žádost na cyklodopravu)
  • celkový objem způsobilých výdajů 29 156 017,83 Kč

Výzva č. 5 "Zlepšování kvality vzdělání - Zvyšování kvality vzdělávání v MAS Český sever" - ukončení příjmu 30. 4. 2019

  • podáno 10 žádostí (8 žádostí pro infrastrukturu ZŠ, 2 žádosti pro infrastrukturu středních a vyšších odborných škol)
  • celkový objem způsobilých výdajů 25 721 471,04 Kč

 

Ing. Martin Kučera, projektový manažer pro IROP

MAS Český sever, z. s.