Konference SchooLink o mezinárodním vzdělávání
24.11.2021
WORKSHOP O POTENCIÁLU A PŘÍLEŽITOSTECH V NOVÉ ENERGETICE
29.11.2021
Konference SchooLink o mezinárodním vzdělávání
24.11.2021
WORKSHOP O POTENCIÁLU A PŘÍLEŽITOSTECH V NOVÉ ENERGETICE
29.11.2021

WORKSHOP O INOVACÍCH MALÝCH A STŘEDNÍCH FIREM VE STROJÍRENSTVÍ

V pondělí 22. listopadu proběhl první projektový workshop na téma inovace ve strojírenství pro malé a střední podniky. Vzhledem k aktuální pandemické situaci proběhl workshop v režimu online, byť původně byl naplánován v pivovaru Kocour ve Varnsdorfu.

Dvacet pět účastníků ze saské a české strany si nejprve vyslechlo tři vstupní prezentace. Pak následovalo představení přítomných účastníků. V třetí části se diskutovalo, a to především o známých bariérách, které brzdí jak zájem o inovace, tak i jejich samotnou realizaci.

Workshop byl účastníky opakovaně chválen, většina vyjadřovala projektu podporu a chuť se jej i nadále účastnit. Nyní proběhne analýza získaných informací, rešerše v minulosti řešených projektů, mapování území a aktérů, někteří účastníci budou požádáni doplnění či rozvedení sdělených skutečností. Následně bude zpracován expertní materiál, který by měl přinést konkrétní návrhy, jak diskutované bariéry řešit, jaká opatření či investice v území podpořit. Zároveň by měl označit nositele těchto opatření a možnosti financování jejich činnosti tak, aby projekt neskončil v pasti. Tedy že bychom přesně věděli, co je třeba dělat, ale tuto činnost by se nepodařilo zajistit.

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Fondu malých projektů v Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014–2020 prostřednictvím Euroregionu Nisa.