Liberecký kraj podpořil činnost MAS Český sever
25.3.2022
Transparentní účet skupiny Výběžek pro Ukrajinu
29.3.2022
Liberecký kraj podpořil činnost MAS Český sever
25.3.2022
Transparentní účet skupiny Výběžek pro Ukrajinu
29.3.2022

Aktuality


 


Aktuality z oblasti vzdělávání a integrace cizinců 

Aktuality z webů o vzdělávání v ČR ke dni 21. 03. 2022

 

Zajímavá témata trvalejšího charakteru:

DOTAČNÍ VÝZVA K PODPOŘE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ROCE 2022 https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-vyzva-k-podpore-skolniho-stravovani-zaku-2022

VÝZVA NA PODPORU AKTIVIT INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ V ROCE 2022 https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-na-podporu-aktivit-integrace-cizincu-2022

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ROCE 2022 https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-mensiny-2022

 

Zapojme všechny – Podpůrné pozice pro žáky s odlišným mateřským jazykem https://www.npi.cz/aktuality/5870-zapojme-vsechny-podpurne-pozice-pro-zaky-s-odlisnym-materskym-jazykem

Poziční dokument Podpora inkluze nově příchozích dětí a žáků z Ukrajiny https://meta-ops.eu/novinky/pozicni-dokument-podpora-inkluze-nove-prichozich-deti-a-zaku-z-ukrajiny/