Liberecký kraj podpořil činnost MAS Český sever
25.3.2022
Transparentní účet skupiny Výběžek pro Ukrajinu
29.3.2022

Aktuality


 


Aktuality z oblasti vzdělávání a integrace cizinců 

Aktuality z webů o vzdělávání v ČR ke dni 21. 03. 2022

 

Zajímavá témata trvalejšího charakteru:

DOTAČNÍ VÝZVA K PODPOŘE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL V ROCE 2022 https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotacni-vyzva-k-podpore-skolniho-stravovani-zaku-2022

VÝZVA NA PODPORU AKTIVIT INTEGRACE CIZINCŮ V REGIONÁLNÍM ŠKOLSTVÍ V ROCE 2022 https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-na-podporu-aktivit-integrace-cizincu-2022

VÝZVA PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE NA PODPORU VZDĚLÁVACÍCH AKTIVIT NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN V ROCE 2022 https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/vyzva-pro-podavani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-mensiny-2022

 

Zapojme všechny – Podpůrné pozice pro žáky s odlišným mateřským jazykem https://www.npi.cz/aktuality/5870-zapojme-vsechny-podpurne-pozice-pro-zaky-s-odlisnym-materskym-jazykem

Poziční dokument Podpora inkluze nově příchozích dětí a žáků z Ukrajiny https://meta-ops.eu/novinky/pozicni-dokument-podpora-inkluze-nove-prichozich-deti-a-zaku-z-ukrajiny/