EDUbus zastaví u 14 škol na Šluknovsku
31.10.2019
Jak vypadá plazma a co je to vizkozita?
22.11.2019
EDUbus zastaví u 14 škol na Šluknovsku
31.10.2019
Jak vypadá plazma a co je to vizkozita?
22.11.2019

Aktuality


 Interaktivní prezentace povolání a učebních oborů for EDUCATION & JOBS 2019

Tisková zpráva MAS ČESKÝ SEVER, 5. listopadu, 2019 - Ve dnech 6. a 7. listopadu 2019 se v Kulturním domě Střelnice v Rumburku koná již 3. ročník interaktivní prezentace škol for EDUCATION & JOBS 2019 (dříve nazývaná Živá knihovna povolání). Jedná se o jedinečnou a atraktivní akci pro žáky především  9. tříd základních škol spojující interaktivní představení poptávaných profesí a dostupných oborů ve Šluknovském výběžku.

Akce se účastní zástupci 5 místních podniků (TOPOS a.s., TOS Varnsdorf a.s., Benteler Automotive Rumburk s.r.o., EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.,Uniles a.s., Lužická nemocnice a poliklinika a.s.), zástupci 6 místních středních škol (Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Rumburk, Střední průmyslová škola TOS Varnsdorf, Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk, Gymnázium Rumburk, Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální Šluknov, VOŠ, SPŠ a SOŠ služeb a cestovního ruchu Varnsdorf) a zástupci pořádajících organizací (MAS Český sever, z.s., Úřad práce ČR – krajská pobočka v  Ústí nad Labem, Kontaktní pracoviště v Rumburku a Svaz průmyslu a dopravy České republiky).

 „Prakticky to znamená, že se během dvou dnů téměř 450 žáků seznámí zajímavou a interaktivní formou s konkrétními profesemi, vyzkouší si je, získají informace o profesích ve vazbě na obory na školách i možnosti pracovního uplatnění v konkrétních firmách,“ vysvětluje Hana Kracmanová z MAS Český sever a dodává:„ Například se jedná o obory jako je: konstruktér, praktická sestra, obráběč kovů, svářeč, elektromechanik, lesník, lesní mechanizátor, strojní mechanik, elektrikář-slaboproud.“

Do akce se zapojilo 16 základních škol z ORP Varnsdorf a ORP Rumburk. Akce je letos dvoudenní, abychom zvýšili  možnost efektivní praktické interakce jak pro žáky tak pro pedagogy.  Novinkou je, že pro každého žáka je pak připraven souhrnný katalog s kompletní nabídkou škol a zaměstnavatelů.

„Cílem tohoto setkání je zvýšit motivaci u pedagogů k výuce a u žáků ke studiu polytechnických oborů a představit jim možnosti, jak se uplatnit na regionálním trhu práce. Zaměření akce přispívá k zajištění potřebné kvalifikované pracovní síly pro místní firmy a zamezení odchodu mladých lidí ze Šluknovského výběžku a mimo Ústecký kraj“, upřesňuje Jana Fürstová z Úřadu práce v Rumburku, oddělení poradenství a dalšího vzdělávání.

MAS Český sever, z.s. spolufinancuje akci z projektu "Místní akční plán vzdělávání II pro území SO ORP Varnsdorf a území SO ORP Rumburk, č. projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704“, který je financován z ESF prostřednictvím OP VVV. Díky této podpoře budeme moci v kladně hodnocené akci pokračovat i v dalších letech.

Hana Kracmanová – hlavní manažer projektu, MAS Český sever, z.s.

E: kracmanova@masceskysever.cz T: 602 349 235

Tisková zpráva ke stažení zde a plakát akce. Fotografie z akce jsou k dispozici ke stažení: foto1, foto2, foto3, foto4, foto5, foto6, foto7, foto8.