Vegetariánský piknik ve Varnsdorfu
5.8.2020
Školy na severu usilují o modernizaci učeben
17.8.2020
Vegetariánský piknik ve Varnsdorfu
5.8.2020
Školy na severu usilují o modernizaci učeben
17.8.2020

Aktuality


 ITI - Integrované územní investice

Dne 6.8. 2020

Místo jednání: Jetřichovice - budova obecného úřadu 

Účast: prezenční listina 1 + prezenční listina 2

Program jednání: PL 1 PL 2 Poznámka a program

  • Představení dotačních programů pro integrovaný rozvoj v území MAS ČS
  • představení nového nástroje ITI - Integrované územní investice a tvorba strategie
  • představení typových a realizovaných projektů
  • Diskuse nad náměty

Lektoři: 

Ing. Eva Hamplová - MAS Český sever - vedoucí pracovník SCLLD

Mgr. Jiří Starý - vedoucí oddělení ITI, magistrát Ústí nad Labem