Výsledky veřejné konzultace ke střednímu článku ve vzdělávání
7.6.2021
Pracovní skupina SOCIÁLNÍ
9.6.2021

Aktuality


 Jak minimalizovat šikanu ve škole? Seminář nejen pro metodiky prevence

Srdečně zveme pedagogické pracovníky z Varnsdorfska a Rumburska na seminář Jak na minimalizaci šikany ve škole. Kurz je určen pro metodiky prevence a další pedagogické pracovníky a je v rozsahu 6 vyučovacích hodin. Seminář si klade za cíl nejen vzdělávat pedagogy, ale přispět k pozitivním změnám v praxi školy. Seminář kombinuje metody přednášky, kazuistiky i sdílení osobních zkušeností.

Účastníci programu
● se naučí porozumět jednotlivým stádiím šikany a jejich projevům ve vrstevnických skupinách
● porozumí procesu vzniku a rozvoje šikany a naučí se, jak poznají závažnost šikany a jak účinně zasáhnout v jednotlivých fázích tohoto procesu
● vyzkouší si na kazuistikách vedení rozhovorů s jednotlivými aktéry v procesu řešení šikany ve škole, nahlédnou do oblasti využití poznatků forenzní psychologie při rozhovorech se svědky či oběťmi
●  prožitkovou formou si vyzkoušejí, jak děti reagují ve vztahově vypjatých situacích a jak jim co nejúčinněji pomoci

Kurzem vás provede Mgr. et Mgr. Alena Butulová, psycholog, psychoterapeut, speciální pedagog, s dlouholetou praxí v oblasti prevence a řešení šikany,  v oblasti spolupráce se školami a rodiči obětí či agresorů, praxí v Pedagogicko-psychologické poradně a Středisku výchovné péče v Kroměříži, lektorka Minimalizace šikany (AISIS z.ú.)- vzdělávání pedagogů, supervizní podpora škol při zavádění změn do školního prostředí, spolupráce s Českou školní inspekcí při výskytu obtíží v sociálním klimatu školy či stížnostech na šikanozní jevy.

Účast na semináři je zdarma, náklady jsou hrazeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704, který realizuje MAS ČESKÝ SEVER. 

Maximální počet účastníků je stanoven na 20 osob. Přihlaste se prosím prostřednictvím formuláře.