Výsledky veřejné konzultace ke střednímu článku ve vzdělávání
7.6.2021
Pracovní skupina SOCIÁLNÍ
9.6.2021
Výsledky veřejné konzultace ke střednímu článku ve vzdělávání
7.6.2021
Pracovní skupina SOCIÁLNÍ
9.6.2021

Aktuality


 Jak minimalizovat šikanu ve škole? Seminář nejen pro metodiky prevence

Srdečně zveme pedagogické pracovníky z Varnsdorfska a Rumburska na seminář Jak na minimalizaci šikany ve škole. Kurz je určen pro metodiky prevence a další pedagogické pracovníky a je v rozsahu 6 vyučovacích hodin. Seminář si klade za cíl nejen vzdělávat pedagogy, ale přispět k pozitivním změnám v praxi školy. Seminář kombinuje metody přednášky, kazuistiky i sdílení osobních zkušeností.

Účastníci programu
● se naučí porozumět jednotlivým stádiím šikany a jejich projevům ve vrstevnických skupinách
● porozumí procesu vzniku a rozvoje šikany a naučí se, jak poznají závažnost šikany a jak účinně zasáhnout v jednotlivých fázích tohoto procesu
● vyzkouší si na kazuistikách vedení rozhovorů s jednotlivými aktéry v procesu řešení šikany ve škole, nahlédnou do oblasti využití poznatků forenzní psychologie při rozhovorech se svědky či oběťmi
●  prožitkovou formou si vyzkoušejí, jak děti reagují ve vztahově vypjatých situacích a jak jim co nejúčinněji pomoci

Kurzem vás provede Mgr. et Mgr. Alena Butulová, psycholog, psychoterapeut, speciální pedagog, s dlouholetou praxí v oblasti prevence a řešení šikany,  v oblasti spolupráce se školami a rodiči obětí či agresorů, praxí v Pedagogicko-psychologické poradně a Středisku výchovné péče v Kroměříži, lektorka Minimalizace šikany (AISIS z.ú.)- vzdělávání pedagogů, supervizní podpora škol při zavádění změn do školního prostředí, spolupráce s Českou školní inspekcí při výskytu obtíží v sociálním klimatu školy či stížnostech na šikanozní jevy.

Účast na semináři je zdarma, náklady jsou hrazeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704, který realizuje MAS ČESKÝ SEVER. 

Maximální počet účastníků je stanoven na 20 osob. Přihlaste se prosím prostřednictvím formuláře.