Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově
1.12.2016
Dětské betlémy v ambitu Lorety Rumburk
9.12.2016
Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově
1.12.2016
Dětské betlémy v ambitu Lorety Rumburk
9.12.2016

Aktuality


 


Jaká je aktuální situace v MAS?

Vážení přátelé, starostky, starostové, naši členové a všichni ostatní, kteří se střídavým nepochopením a rozhořčením sledujete, jak ubíhá měsíc po měsíci, rok po roku a „vaše“ místní akční skupina stále nevyhlašuje první výzvy pro období 2014-2020, přestože ministerstva už rok výzvy vypisují...

Vážení přátelé, starostky, starostové, naši členové

a všichni ostatní, kteří se střídavým nepochopením a rozhořčením sledujete, jak ubíhá měsíc po měsíci, rok po roku a „vaše“ místní akční skupina stále nevyhlašuje první výzvy pro období 2014-2020, přestože ministerstva už rok výzvy vypisují.

Je to trapná situace. Oboustranně. Lidská paměť je chybující, naštěstí internet je spolehlivým zdrojem dat, a tedy v tomto případě i dokladů, které mohou vysvětlit, proč jsme tam, kde jsme.

O tom, že v roce 2014 se z nového období čerpat peníze nebudou, jsme věděli dávno. Česká republika prošla schvalováním operačních programů teprve na jaře 2015 (a kryla tak evropskému pelotonu záda) a místní akční skupiny procházely rituálem standardizace. Dodnes se o něm některým ředitelům místních akčních skupin asi zdá a zejména obecně prospěšné společnosti mohou ocenit, jak byli odděleni ti, co rozhodují (místní partnerství), od těch, kteří nesou zodpovědnost (o.p.s.). Vydávání příslušného osvědčení zpočátku hodně drhlo, nicméně těsně před konečným termínem pro ukončení standardizace se osvědčení tiskla jak bankovky v předválečném Německu a certifikát dostaly i MAS, na jejichž zakládacím dokumentu sotva oschlo razítko.

Na konci roku 2014 zveřejnilo MMR předběžný harmonogram vyhlašování prvních výzev v jednotlivých operačních programech, včetně programu IROP. V něm bylo MAS přislíbeno, že průběžná výzva na SC 4.2. Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídících a administrativních schopností MAS bude vypsána v červnu 2015. Ve skutečnosti byla vypsána (jako výzva č. 6 IROP) 30. 9. 2015.

Podávat žádosti do této výzvy však mělo smysl teprve po schválení strategie, což brzdil proces standardizace a neexistence pravidel, jimiž se mají řídit jednotlivé programové rámce. První MAS proto předaly MMR svou strategii po tvrdém boji se systémem MS 2014+ počátkem listopadu. Učinily tak s odvahou prospektorů, kteří se táhli aljašskou zimou přes Klondike, a byly odměněny tím, že v administrativní kontrole jim byly vytčeny všechny věci, které byly schváleny v pravidlech vydaných až po výzvě pro MAS na konci roku 2015 či na počátku roku následujícího.

Také následný proces věcného hodnocení je provázen „technickými problémy“ se systémem MS 2014+ a pokračuje, mírně řečeno, pozvolna. Oficiální údaje MMR uvádí, že (z cca 180 standardizovaných MAS) bylo k 8. 7. 2016 předáno ze 177 podaných žádostí o podporu 70 do fáze věcného hodnocení. Počet schválených žádostí o podporu = 0. Několik nejpokročilejších MAS se již s připomínkami hodnotitelů vypořádalo a má šanci, pokud MMR dodrží termín, že se dočká akceptačního listu do půlky července. Několik MAS se naopak již dočkalo vyhazovu a čeká je nové podání v druhé výzvě, po níž už nemá být další.

Ani pak ale martyrium neskončí. S výjimkou Programu rozvoje venkova, který používá starý osvědčený Portál farmáře, a kde technicky nic nebrání v tom, aby se od září daly vyhlašovat v rámci komunitně vedeného místního rozvoje výzvy, se musí MAS potýkat opět se systémem MS 2014+, sloužícím k vypisování výzev. A s tím, že přes deklarovanou harmonizaci má každý operační program pro výzvy a hodnocení projektů úplně jiná pravidla.

Jste-li v území „prospektorských“ MAS, dočkáte se letos výzev z PRV a snad i z dalších operačních programů, v území ostatních (nevyhozených) až v příštím roce. Tři roky po startu finančního období.

Je to smutné. Většina MAS žije na dluh a dvouletý boj s úředním šimlem odrovná i nejodolnější lidi. A kdybyste se zeptali kohokoli z MAS, co si přeje, odpověděli by vám všude stejně: „Já bych implementoval, až bych brečel“. Ne oni by vám to řekli česky – že chtějí zase dělat pořádnou práci.

A tak, prosíme, vydržte. Sledujte internetové stránky svých MAS a připravujte projekty do výzev. A třeba se ve vaší MAS zastavte v kanceláři. Aspoň poznáte, že v tom nejste sami.

Vaše Místní akční skupina Český sever, z. s.

Zdroj: http://maskrajinasrdce.cz/cs/aktuality/vyzvy-pro-obdobi-2014-2020