COVID – PŘÍSPĚVEK PRO UBYTOVATELE
8.9.2020
Webináře SYPO – Jak učit online
17.9.2020
COVID – PŘÍSPĚVEK PRO UBYTOVATELE
8.9.2020
Webináře SYPO – Jak učit online
17.9.2020

Aktuality


 



Kdy je dítě zralé pro nástup do školy

Skvělý Jiří Halda přijel přednášet do Rumburku o emoční a sociální zralosti osobnosti dítěte pro více jak sedm desítek pedagogických pracovníků.

Ve školní aule ZŠ U nemocnice v Rumburku se uskutečnil 11. září, 2020 další ze seminářů pořádaných v rámci projektu MAP II. Speciální pedagog, psycholog a rodinný terapeut  Mgr. Jiří Halda s osobitostí sobě vlastní přednášel zúčastněním o vývoji osobnosti do nástupu do školy. Vyzdvihl význam péče matky na rozvoj dítěte předškolního věku.

Podrobně se věnoval návykům, které dítě musí mít před nástupem, nebo alespoň 6 týdnů po nástupu do mateřské školy. Přestavil hlavní parametry sociální zralosti, které umožňují dítěti snadný přechod do základní školy. Zmínil i hlavní negativa současné výchovy dětí, např. předčasné nástupy nepřipravených dětí do mateřské školy, nedostatečně trpělivě a důsledně vyžadována aktivita u dítěte, absence povinností v domácnosti, posluhování dítěti, nedostatečné chválení.

Užívání moderních technologií má bohužel negativní dopady na vývoj dítěte, neboť omezuje jeho tvořivost. Při dálkové výuce se j ejich využití nevyhneme. I při dálkové výuce je nutné dodržovat stejné návyky jako při běžné školní  docházce, tzn. stanovit stejný začátek vyučování, dítě je připravené jako do školy.

Poděkování patří paní Ing. Romaně Buškové, ředitelce ZŠ U Nemocnice v Rumburku, za vstřícnost a laskavou spolupráci.

Náklady na organizaci semináře jsou hrazeny z projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704, který realizuje MASČESKÝ SEVER, z.s.