Jak využít půjčky z kotlíkových dotací?
23.11.2020
Zajímá nás Váš názor na náš region!
2.12.2020
Jak využít půjčky z kotlíkových dotací?
23.11.2020
Zajímá nás Váš názor na náš region!
2.12.2020

Aktuality


 Konzultace ČOSIV pro školy zdarma

ČOSIV sestavil podpůrný tým tvořený více než 20 odborníky z celé České republiky, kteří absolvovali dvouletý výcvik zaměřený na podporu dětí s náročným chováním. Tým je nyní připravený poskytovat školám konzultace a poradenství na míru. Vzhledem k současné krizové situaci ČOSIV nabízí jejich podporu do konce roku 2020 školám zdarma.

Česká odborná společnost pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) pořádala v letech 2018-2020 unikátní dvouletý výcvik zaměřený na podporu dětí s problémy v chování ve škole. Tréninkový program zaměřený na diagnostiku potřeb dětí a efektivní intervenční postupy vhodné pro školní prostředí byl připraven ve spolupráci s předními tuzemskými i zahraničními odborníky. Cílem programu bylo vyškolit lektory a odborné konzultanty, kteří budou s podporou ČOSIV realizovat vzdělávací aktivity a poskytovat poradenství a konzultace školám a poskytovatelům sociálních služeb ve e všech krajích v ČR.

Z více než dvou desítek absolventů výcviku ČOSIV sestavil expertní tým složený z řad psychologů, speciálních pedagogů, sociálních pracovníků, učitelů a ředitelů škol. Ti jsou nyní připraveni poskytovat podporu pedagogickým pracovníkům při hledání funkčních forem podpory dětí, které mohou vykazovat náročné chování v důsledku životních podmínek nebo zdravotního znevýhodnění. Například pocházejí z rodin zasažených domácím násilím, závislostmi, rodičovskými konflikty, nebo se jedná o děti s ADHD, poruchou autistického spektra, mentálním postižením či duševním onemocněním.

Členové tohoto týmu jsou nyní připraveni poskytovat školám konzultace vzhledem k současné situaci on-line formou . Zároveň je možné domluvit se s nimi i na dlouhodobější spolupráci, která může po skončení omezení spojených s pandemií COVID-19 probíhat i ve formě osobních návštěv ve škole. Vzhledem k současné mimořádné situaci, do které se školy i rodiny dostaly kvůli uzavření škol, budou nyní konzultace a poradenství školám poskytovány minimálně do konce roku 2020 zdarma.

Podrobnější informace naleznete na webu ČOSIV.