Dokumenty, publicita


 

Katalog sociálních a navazujících služeb pro oblast Šluknovska

Komunitní plánování na Šluknovsku - Katalog poskytovatelů sociálních služeb
V rámci probíhajícího projektu Komunitní plánování sociálních služeb na Šluknovsku bude aktualizován Katalog sociálních a na ně navazujících služeb dostupných pro občany Šluknovského výběžku, který byl součástí Plánu rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit pro roky 2013 - 2017.
Odkaz pro umístění banneru na webové stránky zde


Podklady pro zpracování Komunitního plánu sociálních služeb Šluknovska

Pracovní verze Komunitního plánu sociálních služeb Sluknovska
  KPSSŠ - Pracovní verze z 2.11.2018


SWOT analýzy 2018
  PS Rodiny, děti, mládež

  PS Senioři

  PS Osoby v krizi a sociálně vyloučené

  PS Osoby ohrožené drogou

  PS Osoby zdravotně znevýhodněné


Dotazníkové šetření v obcích Šluknovska - pracovní materiál (zip.soubor)
KPSSŠ průzkum dotazníky obcí


Tabulky - pracovní materiál
  Tabulka Potřeby & služby - PS Senioři

  Tabulka Potřeby & služby - PS Sociálně vyloučení

  Tabulka Potřeby & služby - PS Osoby ohrožené závislostmi

  Tabulka Potřeby & služby - PS Osoby se zdravotním postižením

  Tabulka Potřeby & služby - PS rodina, děti, mládež


Mapy dostupnosti sociálních služeb na Šluknovsku - pracovní materiál
  Mapy dostupnosti sociálních služeb


Komunitní a strategické plány rozvoje sociálních služeb 
  Plán rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit pro roky 2013 - 2017
  Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Ústeckém kraji na období 2016 - 2018
  Strategický plán sociálního začleňování města Rumburk a obce staré Křečany pro období 2017 - 2020
  Strategický plán sociálního začleňování města Varnsdorf pro období 2017 - 2020
  Komunitní plán rozvoje sociálních služeb a dalších aktivit v obci Krásná Lípa v období 2015 - 2018
  Komunitní plán sociálních služeb ve Šluknovském výběžku 2004 - 2008


Zákony
  
Občanský zákoník 2012
  Zákon o sociálních službách 108_2006_Sb
  Zákon o sociálních službách - 1_10_2017