PF 2017
20.12.2016
Rekonstrukce a stěhování radnice ve Šluknově
3.2.2017
PF 2017
20.12.2016
Rekonstrukce a stěhování radnice ve Šluknově
3.2.2017

Aktuality


 


Krušnohorský Regiofest

Držitelům regionální značky Českosaské Švýcarsko regionální produkt nebo Regionální potravina Ústeckého kraje nabízíme bezplatnou účast na Dni regionálních produktů (nejen) Ústeckého kraje. Regiofest se uskuteční 11. května 2017 na náměstí 1. máje v Chomutově v době od 9 do 17 hodin.  

MAS Český sever, z. s. byla partnerem projektu spolupráce, který se týkal zavedení regionálního značení v dalších regionech ÚK. Na závěr realizace projektu se 11. května 2017 na náměstí 1. máje v Chomutově v době od 9 do 17 hodin uskutečnit tzv. Den regionálních produktů (nejen) Ústeckého kraje.

Organizátorem celé akce je MAS Sdružení Západní Krušnohoří, který nás požádal o zprostředkování nabídky účasti držitelům značky Českosaské Švýcarsko regionální produkt v našem regionu (včetně zážitků a služeb) nebo značkyRegionální potravina Ústeckého kraje.

Od účastníků nebude vybírán žádný poplatek za účast ani za prodejní místo. Pro prodejce má organizátor k dispozici omezený počet prodejních stánků  s prodejním pultem dlouhým cca 1,9 m.

Podmínky:

  • Účastník z Ústeckého kraje je držitelem některé ze značek: KRUŠNOHOŘÍ regionální produkt, POOHŘÍ regionální produkt, ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ regionální produkt, ČESKOSASKÉ ŠVÝCARSKO regionální produkt, Regionální potravina Ústeckého kraje, Potravina kraje Přemysla Oráče
  • Zájemci o účast, kteří nejsou z Ústeckého kraje, by měli být držiteli některé z regionálních značek v ČR (v přihlášce uvedenou, jakou regionální značkou disponují). 
  • Zájemci  o účast z Ústeckého kraje, kteří zatím nedisponují žádnou z uvedených značek, se mohou zúčastnit po předchozí  dohodě s pořadateli (jejich produkce bude v souladu s tím, co se za regionální produkci považuje).  

V případě vašeho zájmu o účast najdete přihlášku pro online vyplnění ZDE.