Liberecký kraj podpořil činnost MAS Český sever
5.5.2021
S čím školám může pomoci terénní služba – pozvánka na setkání
21.5.2021
Liberecký kraj podpořil činnost MAS Český sever
5.5.2021
S čím školám může pomoci terénní služba – pozvánka na setkání
21.5.2021

Aktuality


 


Starostové  z Kyjovského Slovácka přijeli na zkušenou na Šluknovsko

 

 

Starostové  z Kyjovského Slovácka (Jižní Morava) navštívili obce na Šluknovsku, aby zde získali  informace o financování a realizaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, vyměnili si zkušenosti a navázali  případné spolupráci s našimi  obcemi v regionu.

 Nejprve navštívili město Varnsdorf, kde je kromě prohlídky města za účasti starosty Rolanda Sollocha čekala i exkurze do areálu firmy TOS Varnsdorf – konkrétně prohlídka moderní Střední průmyslové školy. Zřizovatelem této školy je samotný strojírenský podnik TOS Varnsdorf a ředitel školy pan František Hricz hostům představil inovativní a moderně vybavené učebny pro odborný výcvik. Dále během svého dvoudenního programu navštívili město Krásná Lípa, kde jim starosta Jan Kolář představil jak turistické atraktivity -  například Dům Českého Švýcarsko, tak  kompletně zrekonstruované náměstí, velmi kladně hosté oceňovali i parkovou a městskou zeleň.  V obci Lipová je starosta Pavel Svoboda zavedl do kompletně zrekonstruovaného podstávkového domu, který slouží obci Lipová jako centrum pro setkávání i jako informační středisko. Prošli si i část naučné stezky okolo zámeckého rybníka a lipovský starosta se právem pochlubil řadou nově opravených sakrálních památek. Závěrem se hosté z jižní Moravy podívali do Jiřetína pod Jedlovou, kde je provázel  starosta Bohuslav Kaprálik  a starosta sousední obce Horní Podluží pan Petr Hoření.

„Toto nadregionální setkání starostů  jsme museli z důvodu pandemie covidu o rok odložit a jsme rádi, že se nám podařilo akci uskutečnit, osobní setkání je vždy tou nejefektivnější formou, jak načerpat odborné zkušenosti a  lidsky se sblížit a navázat konkrétní spolupráce“, uvedla  Eva Hamplová -  ředitelka  MAS Český sever a organizátorka akce.

 Tato akce se uskutečnila díky společnému projektu místními akčními skupinami Český sever a Kyjovské Slovácko.

 

Bližší informace k projektu

Název projektu: Vzdělávání a zkušenosti partnerů - cesta k rozvoji DSO Severovýchod

podpořeno MMR z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2020, podtitul 117D8210K Podpora venkovské pospolitosti a spolupráce na rozvoji obcí

Hlavním cílem projektu je zlepšit informovanost zástupců obcí a místních aktérů DSO Severovýchod v oblasti rozvoje obcí. Dílčími cíli projektu jsou:

  • získání informací o financování a realizaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova
  • výměna zkušeností mezi zástupci obcí týkajících se přípravy a realizace projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova
  • navázání spolupráce mezi zástupci obcí s nadregionálním přesahem

Za tímto účelem budou uspořádány dvě stáže v jiných úspěšně fungujících regionech, kde budou účastníkům projektu místními zástupci obcí a aktéry podílejícími se na rozvoji venkovské oblasti prezentovány příklady dobré praxe a projekty zaměřené na obnovu a rozvoj tamějších venkovských obcí, dojde k přenosu know-how mezi představiteli těchto regionů.

Stáže byly plánovány již na rok 2020, ale vzhledem k epidemii Covidu-19 byla první stáž realizována až nyní, a to na území MAS Český sever. Druhá stáž je naplánována na podzim 2021, a to na území MAS Český Západ.

Dobrovolný svazek obcí Severovýchod se nachází na Jižní Moravě na území okolo města Kyjova. Členskými obcemi jsou převážně menší obce. Přirozeným centrem regionu je město Kyjov s přibližně 11000 obyvateli.

Území DSO spravuje MAS Kyjovské Slovácko v pohybu, která je se svazkem obcí úzce propojena nejen společným územím, ale i personálně.

Spolupráce MAS Kyjovské Slovácko v pohybu a MAS Český sever probíhala již v minulosti formou sdílení zkušeností mezi starosty prostřednictvím vzájemných exkurzí a seminářů o komplexních pozemkových úpravách. Širší spolupráce probíhá dlouhodobě také na platformě Národní sítě MAS ČR.