Podpořené projekty z výzvy Podpora komunitního života
20.6.2024
Hledá se 5 manažerů/animátorů v území
2.7.2024
Podpořené projekty z výzvy Podpora komunitního života
20.6.2024
Hledá se 5 manažerů/animátorů v území
2.7.2024

Aktuality


 


Liberecký kraj podpořil činnost naší MAS

Liberecký kraj již po několik let finančně podporuje činnost naší MAS. Také v letošním roce uzavřel Liberecký kraj s MAS Český sever dne  29. 5. 2024 smlouvu č. OLP/698/2024 o poskytnutí účelové dotace ze svého rozpočtu na projekt „Podpora činnosti MAS Český sever - mzdové výdaje“. Smlouva o poskytnutí dotace na uvedený projekt byla schválena usnesením Rady Libereckého kraje.

Finanční prostředky z rozpočtu Libereckého kraje budou použity výhradně na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je zajištění poradenského servisu pro obce a potenciální žadatele z obcí v území MAS Český sever, které spadají do Libereckého kraje. Realizace projektu bude probíhat od 1. ledna do 31. prosince 2024.