Projednávání projektového záměru SCLLD z OPZ+
24.3.2022
Vzdělávání a integrace cizinců
25.3.2022
Projednávání projektového záměru SCLLD z OPZ+
24.3.2022
Vzdělávání a integrace cizinců
25.3.2022

Aktuality


 


Liberecký kraj podpořil činnost naší MAS

Liberecký kraj již po několik let finančně podporuje činnost naší MAS. Také v letošním roce, konkrétně 24. 3. 2022 uzavřel Liberecký kraj s MAS Český sever dne  smlouvu č. OLP/553/2022 o poskytnutí účelové dotace ze svého rozpočtu na projekt „Podpora činnosti MAS Český sever“.

Finanční prostředky z rozpočtu Libereckého kraje budou použity výhradně na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je zajištění poradenského servisu pro obce a potenciální žadatele z obcí v území MAS Český sever, které spadají do Libereckého kraje. Realizace projektu bude probíhat od 1. ledna do 31. prosince letošního roku.