Kurz internet marketingu v cestovním ruchu
19.5.2020
Letní vzdělávání pro pedagogy, i z pohodlí domova
15.6.2020

Aktuality


 


Liberecký kraj podpořil činnost naší MAS

Liberecký kraj již po několik let finančně podporuje činnost naší MAS. Také v letošním roce, konkrétně 11. května 2020, uzavřel Liberecký kraj s MAS Český sever dne  smlouvu č. OLP/871/2020 o poskytnutí účelové dotace ze svého rozpočtu na projekt „Podpora činnosti MAS Český sever“.

Finanční prostředky z rozpočtu Libereckého kraje budou použity výhradně na způsobilé výdaje v souladu s dosažením účelu projektu, kterým je zajištění poradenského servisu pro obce a potenciální žadatele z obcí v území MAS Český sever, které spadají do Libereckého kraje. Realizace projektu bude probíhat od 1. ledna do 31. prosince letošního roku.