Valná hromada MAS Český sever
22.12.2015
Přehled dotací a grantů ÚK a Nadace VIA
24.1.2016
Valná hromada MAS Český sever
22.12.2015
Přehled dotací a grantů ÚK a Nadace VIA
24.1.2016

Aktuality MAS


 Liberecký kraj podpořil náš projekt Poradenské centrum

MAS Český sever uzavřela smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje na projekt s názvem Poradenské centrum. Realizace projektu byla zahájena 1. ledna 2016 s termínem ukončení nejpozději do 30. 6. 2016.

Rada Libereckého kraje schválila dne 1. 12. 2015 usnesením č. 1900/15/RK Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Libereckého kraje č. OLP/3475/2015. Smlouvu podepsali v Liberci 11. ledna 2016 předseda MAS Český sever, z. s. Ing. Miroslav Jemelka a RNDr. Vít Příkaský, člen Rady Libereckcého kraje, pověřený řízením resortu hospodářského a regionálního rozvoje evropských projektů a rozvoje venkova. 

Předmětem smlouvy je neinvestiční dotace ve výši 60 tis. Kč na realizaci projektu s názvem Poradenské centrum. Finanční prostředky budu moci být použity na:

a) nákup materiálu a/nebo
b) zařízení/vybavení a/nebo
c) nákup služeb a/nebo
d) výdaje na platy (mzdy), ostatní platby za provedenou práci a/nebo
e) tuzemské cestovné.