Členská přihláška do MAS Český sever (doc 40 KB)

  Jak se mohu stát členem MAS (pdf 213.43 KB)

  • MAS Český sever je spolkem podle zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek je otevřené dobrovolné, nevládní, neziskové partnerství občanů a právnických osob hájící veřejné a soukromé socioekonomické zájmy.

  Stanovy spolku MAS Český sever, z.s. (pdf 487.75 KB)

  • Název a sídlo spolku, Charakter spolku, Účel, činnost a doplňková činnost spolku, Členství ve spolku, Práva a povinnosti členů spolku, Orgány spolku, Způsob jednání za spolek, Majetek a hospodaření spolku...

  Jednací řád Představenstva MAS (pdf 437.38 KB)  

  Jednací řád Kontrolního a monitor. výboru MAS (pdf 427.56 KB)

  Jednací řád Výběrové komise MAS_pdf (pdf 439.37 KB)