O dotaci z PRV projevilo zájem 26 žadatelů
4.5.2023
Výzva MAS na Podporu komunitního života
16.5.2023
O dotaci z PRV projevilo zájem 26 žadatelů
4.5.2023
Výzva MAS na Podporu komunitního života
16.5.2023

Aktuality


 


Význam MAS v území své působnosti

 

O významu MAS pro region, na jehož území spolek působí, vzniklo půvabné a názorné video, k jehož shlédnutí vás zveme zde

Co je to MAS:
Místní akční skupina (dále MAS) je nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracuje na rozvoji venkova. Jednotlivé MAS jsou členy Národní sítě MAS ČR, která v současné době eviduje 172 členských MAS, jež pokrývají 89 % území ČR. 
Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve venkovských oblastech. 
MAS pracují formou komunitně vedeného místního rozvoje a metodou LEADER, mezi jejíž základní principy patří rozvoj regionů založený na plánech a strategiích, které vznikají „zdola“, v partnerství s místními obyvateli, podnikateli, spolky a samosprávami. 
Podporujeme chytré a inovativní projekty a nápady.