Výběrová komise MAS vyhodnotila projekty ve Výzvě č. 3
18.5.2018
Výběrová komise MAS hodnotila žádosti o dotaci z IROP
28.6.2018
Výběrová komise MAS vyhodnotila projekty ve Výzvě č. 3
18.5.2018
Výběrová komise MAS hodnotila žádosti o dotaci z IROP
28.6.2018 


MAS Český sever vyhlašuje v pondělí 11. června 2018 Výzvu č. 4

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje v pondělí 11. června 2018 Výzvu č. 4 k předkládání Žádostí o dotaci v rámci operace 19.2.1 Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. 

Žadatelé mohou předkládat své žádosti v souladu s Fichemi č. 114, 115, 116, 117 a 118, které tvoří součást dokumentů této výzvy. 

Celková alokace výzvy č. 4: 18 547 395 Kč

Termín příjmu žádostí: 11. 6. 2018 až 9. 7. 2018 prostřednictvím Portálu farmáře

Termín registrace vybraných žádostí na RO SZIF: 31. 8. 2018

Způsob vygenerování formuláře žádosti o dotaci a další podmínky příjmu žádostí včetně povinných příloh je podrobně popsán v textu Výzvy č. 4.

Pro zájemce o dotaci uspořádáme bezplatný seminář dne 18. 6. 2018 od 10 hodin v kanceláři MAS, Národní 486, 407 47 Varnsdorf. V případě zájmu o účast na semináři nás kontaktujte na info@masceskysever.cz.  

Oblasti podpory jsou v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever, z. s. pro období 2014 - 2020 (SCLLD). Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD. 

Projekty mohou předkládat žadatelé, kteří mají bydliště, sídlo nebo provozovnu na katastrálním území obcí:

Arnoltice, Bynovec, Česká Kamenice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Hřensko, Huntířov, Chřibská, Janov, Janská, Jetřichovice, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Kamenický Šenov, Kámen, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Lipová, Lobendava, Ludvíkovice, Mikulášovice, Nový Oldřichov, Okrouhlá, Prysk, Rumburk, Růžová, Rybniště, Skalice u České Lípy, Slunečná, Srbská Kamenice, Staré Křečany, Svor, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Veselé, Vilémov

Kancelář MAS Český sever, z. s.

info@masceskysever.cz

tel. 724 778 296


Dokumenty je stažení:

  19.2.1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_SCLLD - platnost od 29. 3. 2018

  Etický kodex

  Fiche 114

  Fiche 115

  Fiche 116

  Fiche 117

  Fiche 118

  Instrukce pro vyplnění přílohy Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP

  Interní směrnice SCLLD - PRV 1, aktualizace 5.6.2018

  Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE

  Kombinovaná nomenklatura (celní sazebník) od 1.1.2017

  Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_naslednou_registraci_na_RO_SZIF_-_aktualizovano_10.4.2018

  Prohlášení o zařazení podniku do kategorie MSP

  Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 (metodický výklad)

  Výzva č. 4 PRV

Pozvánka na seminář pro žadatele PRV 4. výzva