Desáté výročí obnovení rozhledny na Studenci
24.5.2019
Informace pro žadatele o podaných žádostech v 6. a 7. výzvě
3.6.2019
Desáté výročí obnovení rozhledny na Studenci
24.5.2019
Informace pro žadatele o podaných žádostech v 6. a 7. výzvě
3.6.2019

Aktuality


 


Hodnocení žádostí na podporu komunitního života na venkově

 

Zasedací místnost MAS Český sever ve Varnsdorfu se ve čtvrtek 16. května stala dějištěm veřejných obhajob a poté hodnocení projektových záměrů, zacílených na podporu komunitního života v obcích Ústeckého kraje, náležejících do území MAS Český sever.  Dotaci na poskytnutí účelového příspěvku bylo možné poskytnout z programu Podpora komunitního života na venkově v MAS Český sever pro rok 2019, který schválil Ústecký kraj Usnesením zastupitelstva č. 034/15Z/2018 ze dne 22. 10. 2018.

Příjem žádostí probíhal od 18. března do 19. dubna letošního roku. MAS přijala celkem 32 žádostí obcí nebo zájmových spolků, obhajováno a hodnoceno bylo 31 žádostí, neboť jeden žadatel od svého projektového záměru do doby hodnocení odstoupil. 

 

MAS se rozhodla podpořit takové projekty, které jsou zaměřené na tyto aktivity:

a) podpora spolkové činnosti v území (např. předávání znalostí, informační akce, aktivizace místního potenciálu, aktivity spolku)

b) podpora drobného komunitního života v území (např. společenské, sportovní a kulturní akce)

c) obnova a údržba občanské vybavenosti, veřejného prostoru, sportovních zařízení v dotačním území

 

V rozpočtu předložených žádostí musely tvořit vlastní náklady žadatele na realizaci projektu minimálně 15 %.  Z rozhodnutí ÚK byla na podporu projektů na území naší MAS stanovena celková alokace ve výši 627 586 Kč, z toho 20 % na aktivitu a), 60 % na aktivitu b) a 20 % alokace na aktivitu c).

Na základě hodnocení byl sestaven konečný seznam vybraných žádostí pro každou aktivitu zvlášť:

a) podpořeno celkem 5 žádostí v celkové výši 126 918,80 Kč

b) podpořeno 10 žádostí v celkové výši 375 150 Kč

c) podpořeny 2 žádosti v celkové výši 125 517,20

 

Seznamy vybraných žádostí tvoří přílohu této aktuality. 

Dokumenty ke stažení:

Seznam vybraných žádostí - komunitní život