Hledáme posilu do týmu
18.8.2023
Sklářské slavnosti 2023 ve Chřibské
24.8.2023
Hledáme posilu do týmu
18.8.2023
Sklářské slavnosti 2023 ve Chřibské
24.8.2023 


MAS podpořila 20 projektů z PRV

Dne 2. 8. 2023 hodnotila výběrová komise MAS Český sever 24 žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, přijatých na MAS ve Výzvě č. 9, vyhlášené na jaře 2023. 

Výsledky hodnocení schválil programový výbor dne 14. 8. 2023. Jednalo se o poslední výzvu MAS v končícím programovém období PRV a na podpořené projekty byla určena zbývající nevyčerpaná alokace ve výši 6 419 609 Kč.

Podpořené projekty jsou zaměřeny na rozvoj zemědělských podniků (fiche 114), vybrané nezemědělské činnosti (fiche 117) a na úpravu  veřejných prostranství v obcích (fiche 421).

Protože alokace na podpořené projekty ve fichích 117 a 421 nebyla vyčerpána v plné výši, bylo možné nevyčerpanou částku přesunout na podporu projektů ve fichi 114,  ve které MAS zaznamenala výrazný převis podaných projektů oproti určené alokaci. Toto navýšení fiche 114 bylo v souladu s intermími postupy MAS a schválil ho programový výbor na základě doporučení výběrové komise. 

Navýšení alokace fiche 114 nám umožnilo podpořit více žadatelů včetně tzv. hraničního projektu se sníženou částkou dotace. Díky tomu jsme na podporu projektů rozdělili celou alokaci s nulovým zůstatkem. 

Fiche 114: podpořeno 12 projektů ve výši 2 335 600 Kč

Fiche 117: podpořeno 5 projektů ve výši 1 541 691 Kč

Fiche 421: podpořeny 3 projekty ve výši 2 542 318 Kč

Vybrané žádosti o dotaci odešlou žadatelé do 31. 8. 2023 na RO SZIF k zaregistrování prostřednictvím Portálu farmáře. Fyzická realizace projektů musí být ukončena do 30. 6. 2025.

Zápis z hodnocení výběrové komise a zápis z jednání programového výboru o schválení výběru tvoří přílohu této  aktuality. 

Zápis PV 14.8.2023 schválení výběru část 1

Zápis PV 14.8.2023 schválení výběru část 2

Zápis z VK 2.8.2023 hodnocení žádostí část 1

Zápis z VK 2.8.2023 hodnocení žádostí část 2