DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
1.8.2022
Podnikni to! ve Varnsdorfu
22.8.2022
DOTAČNÍ ZPRAVODAJ
1.8.2022
Podnikni to! ve Varnsdorfu
22.8.2022 


MAS podpořila 31 projektů z PRV

Dne 9. srpna 2022 hodnotila devítičlenná výběrová komise MAS Český sever 33 žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova, přijatých na MAS ve Výzvě č. 8, vyhlášené letos na jaře.  Výsledky hodnocení schválil programový výbor dne 15. 8. 2022. 

Podpořené projekty jsou zaměřeny na rozvoj zemědělských podniků (celková schválená dotace 5 417 500 Kč), vybrané nezemědělské činnosti (celková schválená dotace 1 486 201 Kč), obnovu vybraných kulturních památek a úpravu veřejných prostranství v obcích na území naší MAS (celková schválená dotace 7 169 735 Kč).

Celková dotace na realizaci podpořených projektů činí 14 073 436 Kč. Nevyčerpaná částka 1 427 433 Kč bude přesunuta do alokace Výzvy č. 9, jejíž vyhlášení se předpokládá na jaře 2023.

Vybrané žádosti o dotaci odešlou žadatelé do 31. 8. 2022 na RO SZIF k zaregistrování prostřednictvím Portálu farmáře. Na realizaci projektů mají žadatelé 24 měsíců od podpisu Dohody o poskytnutí dotace.

Zápis VK z hodnocení 9.8.2022

Zápis PV o schválení výběru 15.8.2022

Dana Dudková

Kancelář MAS Český sever