Nouzový stav a MAS Český sever
22.10.2020
Dotační výzva:Odstraňování bariér
26.10.2020
Nouzový stav a MAS Český sever
22.10.2020
Dotační výzva:Odstraňování bariér
26.10.2020 

[divider=15

V pondělí 12. října 2020 v prostorách MAS Český sever proběhlo hodnocení žádostí o dotaci, které byly přijaty v rámci Výzvy č. 6, vyhlášené na jaře tohoto roku. MAS evidovala celkem 73 žádostí, z nichž bylo 67 projektů hodnoceno výběrovou komisí MAS. Z tohoto hodnocení byl sestaven seznam vybraných a nevybraných žádostí na základě přidělených bodů. Výsledky hodnocení projednalo představenstvo MAS ve čtvrtek 15. října a výsledky schválilo. 

  • ve fichi 114 (investice do zemědělských podniků) bylo podpořeno 17 žádostí s celkovou výší požadované dotace 7 236 340 Kč
  • ve  fichi 115 (zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů) byly podpořeny 2 žádosti, požadovaná dotace celkem 2 580 675 Kč
  • ve fichi 117 (podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností) bylo podpořeno 20 žádostí, celková požadovaná dotace činí 3 696 474 Kč
  • ve fichi 421 (kulturní a spolková zařízení včetně knihoven) bylo podpořeno 21 žádostí, požadovaná dotace celkem 7 976 797 Kč

Všichni žadatelé byli vyrozuměni o výsledku hodnocení. Vybrané žádosti musí žadatelé zaregistrovat nejpozději do 31. října 2020 na RO SZIF prostřednictvím Portálu farmáře. Pokud žádosti projdou úspěšně kontrolou na Regionálním odboru SZIF v Ústí nad Labem, budou mít žadatelé 24 měsíců na realizaci svých projektů. 

Dokument ke stažení:

Zápis z jednání VK 12.10.2020

Zápis P-MAS 15.10.2020 schválení - oprava

Kancelář MS Český sever