Oznámení o změně výzvy č. 1 a 2 v rámci IROP
14.7.2018
Ve druhé výzvě MAS byly vybrány dva projekty v OP Zaměstnanost
16.8.2018
Oznámení o změně výzvy č. 1 a 2 v rámci IROP
14.7.2018
Ve druhé výzvě MAS byly vybrány dva projekty v OP Zaměstnanost
16.8.2018 


MAS podpořila ve 4. výzvě PRV 15 žádostí o dotaci

Téměř 6,5 mil. Kč bylo rozděleno na podpořené žádosti o dotaci z Programu rozvoje venkova prostřednictvím MAS Český sever. Výsledky hodnocení výběrové komise schválil programový výbor MAS v pondělí 13. srpna.

Tradičně největší zájem byl o podporu žádostí, zaměřených na investici do zemědělských podniků (fiche 114). Z celkového počtu 16 přijatých žádostí vyhovělo administrativní kontrole 15 projektů, z nichž nakonec vzešla šestice vybraných žádostí s celkovou výší dotace 4 117 800 Kč.

Na zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (fiche 115) jsou zaměřeny dvě podpořené žádosti, u nichž výše dotace činí celkovou částku 336 125 Kč.

Sedm projektových záměrů s celkovou dotací 2 036 568 Kč řeší investici na založení nebo rozvoj nezemědělských činností (fiche 117).

Úspěšní žadatelé zaregistrují své projekty z Výzvy č. 4 prostřednictvím Portálu farmáře do 31. 8. 2018.

Zájemce o podporu z Programu rozvoje venkova prostřednictvím naší MAS bychom chtěli upozornit, že další výzvu z tohoto dotačního programu plánujeme vyhlásit pravděpodobně ve druhé polovině roku 2019. Do jakých oblastí podpory bude další výzva směřována, ukáže střednědobé hodnocení Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS na období 2014 – 2020.

Ve Varnsdorfu dne 15. 8. 2018

Kancelář MAS Český sever, z. s.
info@masceskysever.cz
tel. 724 778 296


Dokument ke stažení

 Seznam vybraných a nevybraných žádostí - Výzva č. 4 (15.8.20180)