Další přednáška VU3V se bude konat 11. dubna
30.3.2017
Podpořte obnovu kapličky sv. Antonína Paduánského
13.4.2017

Aktuality


 


MAS poskytuje bezplatnou pomoc MŠ a ZŠ na svém území

MAS poskytuje mateřským a základním školám na svém území bezplatnou poradenskou a metodickou podporu v rámci podání žádosti o dotaci a realizace projektu ve Výzvě č. 22 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony - Zjednodušené financování škol. Do dnešního dne bylo podáno již 13 žádostí škol s celkovou výší dotace více než 7 mil. Kč. Kontakt na naši MAS najdete v tomto článku.

MAS poskytuje mateřským a základním školám na svém území bezplatnou poradenskou a metodickou podporu v rámci podání žádosti o dotaci a realizace projektu ve Výzvě č. 22 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - Šablony - Zjednodušené financování škol.

Tato pomoc je poskytována po celou dobu realizace projektu od podání žádosti až po závěrečné vyúčtování celé akce.

Do dnešního dne bylo podáno již 13 žádostí škol s celkovou výší dotace více než 7 mil. Kč. 

Naše nabídka na bezplatnou pomoc školám stále platí. V případě zájmu nás kontaktujte, prosím, e-mailem na kracmanova@masceskysever.cz nebo telefonicky na 602 349 235.