Hledá se 5 manažerů/animátorů v území
2.7.2024
Výtvarná soutěž – Místo, které mám rád
4.7.2024
Hledá se 5 manažerů/animátorů v území
2.7.2024
Výtvarná soutěž – Místo, které mám rád
4.7.2024 

 MAS ukončila příjem žádostí o dotaci ve Výzvě č. 1

Koncem května 2024 vyhlásila naše MAS svou první výzvu k předkládání žádostí o dotaci ze SP Společná zemědělská politika, Intervence 52.77 LEADER. Tento program volně navazuje na již ukončený Program rozvoje venkova.

V termínu příjmu žádostí od 10. 6. do 30. 6. 2024 přijala naše MAS celkem 38 žádostí, které budou během letních prázdnin podrobeny obvyklé administrativní kontrole.

Většina předložených projektů je zaměřena na podporu malých a středních podniků provozujících zemědělskou i nezemědělskou činnost (Fiche č. 4). Menší část zaslaných projektů se týká investice do kulturních a spolkových zařízení či drobné infrastruktury obcí (Fiche 5). Na každou fichi bylo vyčleněno 10 mil. Kč. 

V září zasedne k hodnocení projektů Výběrová komise MAS. Vybrané projekty odešlou žadatelé prostřednictvím Portálu farmáře na RO SZIF do 30. 9. 2024.

Seznam přijatých žádostí tvoří přílohu této aktuality.

Seznam přijatých žádostí 1. Výzva SZP