MAS přijala k hodnocení 3 podnikatelské projekty v OP Zaměstnanost
8.1.2020
Výsledky hodnocení – Podpora sociálního podnikání III. v OP Zaměstnanost
18.3.2020
MAS přijala k hodnocení 3 podnikatelské projekty v OP Zaměstnanost
8.1.2020
Výsledky hodnocení – Podpora sociálního podnikání III. v OP Zaměstnanost
18.3.2020

Aktuality


 MAS přijala 4 žádosti ve Výzvě č. 2 - realizace sídelní zeleně

Seznam projektů přijatých k hodnocení v Programovém rámci OP Životní prostředí:

Číslo výzvy MAS:    163/05_18_128/CLLD_16_01_039

Název výzvy MAS:  II. Výzva MAS Český sever, z.s. – OP ŽP – Realizace sídelní zeleně

Žadatel

Název projektu

Číslo projektu

Místo realizace

Město Dolní Poustevna

Revitalizace zeleně v intravilánu, Město Dolní Poustevna

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011357

Dolní Poustevna

Obec Rybniště

Revitalizace veřejného prostranství v centru obce Rybniště

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011363

Rybniště

Obec Svor

Revitalizace zeleně v obci Svor

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011368

Svor

Město Kamenický Šenov

Revitalizace zeleně v Kamenickém Šenově

CZ.05.4.27/0.0/0.0/18_128/0011382

Kamenický Šenov

Alokace na výzvu nebyla podanými projekty překročena.