Výzva MAS č. 2 – OP ŽP – realizace sídelní zeleně
29.11.2019
MAS přijala 4 projekty ve Výzvě č. 2 – OP ŽP – realizace sídelní zeleně
8.1.2020
Výzva MAS č. 2 – OP ŽP – realizace sídelní zeleně
29.11.2019
MAS přijala 4 projekty ve Výzvě č. 2 – OP ŽP – realizace sídelní zeleně
8.1.2020



 


MAS přijala k hodnocení 3 podnikatelské projekty

MAS Český sever ve Výzvě č. A74/03_16_047/CLLD_16_01_039 přijala k hodnocení 3 níže uvedené podnikatelské projekty. Celková alokace na výzvu činí 4 665 500 Kč.

  • CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016083 - Sociální podnik P Pikanto
  • CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015953 - Rozšíření oboru podnikání firmy CESAR TRADE s. r. o. jako podpora zaměstnanosti města Varnsdorf
  • CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016103 - SEHORECA

Projekty, které projdou úspěšně administrativní kontrolou a kontrolou přijatelnosti, budou předmětem hodnocení výběrové komise MAS.