Janovský trhák
27.4.2017
UJEP podepsala smlouvu o spolupráci s NS MAS ČR
3.5.2017
Janovský trhák
27.4.2017
UJEP podepsala smlouvu o spolupráci s NS MAS ČR
3.5.2017

Aktuality


 


MAS vyhlásila Výzvu č. 1 v rámci PRV

Dne 2. 5. 2017 vyhlásila MAS Český sever, z. s. Výzvu č. 1 pro Žádosti o dotaci, podpořené z finančních prostředků Programu rozvoje venkova ČR. Příjem žádostí bude probíhat v kanceláři MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf, ve dnech 12. 6. - 26. 6. 2017. Vybrané žádosti budou zaregistrovány na RO SZIF v Ústí nad Labem dne 25. 7. 2017.

 

MAS Český sever, z. s. vyhlašuje v úterý 2. května 2017

Výzvu č. 1 pro Žádosti o dotaci,  

podpořené z finančních prostředků Programu rozvoje venkova ČR. Žadatelé mohou předkládat ve výzvě své projekty v rámci Fichí č. 114, 115, 116, 117, 118, 119, 126, které tvoří součást dokumentů této výzvy.

Příjem žádostí bude probíhat v kanceláři MAS Český sever, z. s., Národní 486, 407 47 Varnsdorf, 1. patro, a to v období 12. 6. až 26. 6. 2017 do 12 hodin. Podrobné informace jsou uvedeny v textu výzvy č. 1 a v dalších dokumentech, které tvoří přílohu této aktuality.

Pro zájemce o podporu uspořádáme 16. května od 9.30 h seminář v kanceláři MAS; v případě Vašeho zájmu o účast na semináři nás kontaktujte, prosím, na info@masceskysever.cz.  

Oblasti podpory jsou v souladu se schválenou Strategií komunitně vedeného místního rozvoje MAS Český sever, z. s. pro období 2014 - 2020 (SCLLD). Výzva MAS se vztahuje na celé území MAS, pro které je schválena SCLLD.

Projekty mohou předkládat ti žadatelé, kteří mají bydliště, sídlo nebo provozovnu na katastrálním území obcí:

Arnoltice, Bynovec, Česká Kamenice, Dolní Podluží, Dolní Poustevna, Doubice, Horní Podluží, Hřensko, Huntířov, Chřibská, Janov, Janská, Jetřichovice, Jiřetín pod Jedlovou, Jiříkov, Kamenický Šenov, Kámen, Krásná Lípa, Kunratice, Kytlice, Labská Stráň, Lipová, Lobendava, Ludvíkovice, Mikulášovice, Nový Oldřichov, Okrouhlá, Prysk, Rumburk, Růžová, Rybniště, Skalice u České Lípy, Slunečná, Srbská Kamenice, Staré Křečany, Svor, Šluknov, Varnsdorf, Velký Šenov, Veselé, Vilémov

Text výzvy, fiche a další nezbytné dokumenty najdete zde.

Kancelář MAS Český sever, z. s.

info@masceskysever.cz
tel. 724 778 296