Hudební vzdělávací dílny
9.4.2019
Informace pro žadatele o podaných žádostech
6.5.2019 


MAS vyhlašuje 23. dubna Výzvu č. 5 PRV.

MAS Český sever vyhlašuje v úterý 23. dubna 2019 Výzvu č. 5 k předkládání žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Příjem žádostí bude probíhat v termínu 23. 4. až 31. 5. 2019 prostřednictvím Portálu farmáře.

Celková alokace 10 335 582 Kč bude rozdělena na projekty v rámci těchto fichí:

  • Fiche 116 (vazba na Článek 26) - Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh, alokace činí 5 000 000 Kč
  • Fiche 117 (vazba na Článek 19.1.b) - Podpora investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, alokace činí 4 375 582 Kč
  • Fiche 126 (vazba na Článek 14) - Předávání znalostí a informační akce, alokace činí 960 000 Kč

Bezplatný seminář pro žadatele pořádá MAS v pondělí 29. dubna od 10 hodin v zasedací místnosti MAS Český sever, Národní 486, Varnsdorf. Zájemce o účast žádáme o zaslání zprávy na info@masceskysever.cz, kapacita zasedačky je omezena.

Text výzvy, popis fichí, pravidla pro poskytnutí dotace, potřebné formuláře a další dokumenty tvoří přílohu tohoto článku. 

Poznámka: Příslušnou fichi nejprve stáhněte do svého PC, teprve poté je možné ji otevřít.

Kancelář MAS Český sever, z. s.

tel. 724 778 296

Dokument ke stažení

Výzva č. 5 PRV

Postup_pro_vygenerovani_formulare_ZoD_predani_na_MAS_a_naslednou_registraci_na_RO_SZIF_-_aktualizovano_10.4.2018

FICHE_116

FICHE_117

FICHE_126

Interní směrnice SCLLD - PRV 1, aktualizace od 5. výzvy MAS

vysvetlivky_CZ NACE

Prováděcí nařízení Komise (EU) 1602_18 (celní a statist. nomenklatura)

Pravidla_19.2.1_Podpora_provadeni_operaci_v_ramci_strategie_komunitne_vedeneho_mistniho_rozvoje 4.3.2019

Prirucka_k_definici_mikro_malych_a_strednich_podniku_priklady

Prirucka_pro_zadavani_zakazek_PRV_6._kolo__verze_4__na_web

Prohlaseni_o_zarazeni_podniku_do_kategorie_mikropodniku_malych_ci_strednich_podniku

Příručka pro publicitu PRV 2014 - 2020 (metodický výklad)

Etický kodex

Prezentace - seminář pro žadatele 5. výzva