Zajímá nás Váš názor na náš region!
2.12.2020
Pracovní skupina pro REGIONÁLNÍ ROZVOJ
9.12.2020
Zajímá nás Váš názor na náš region!
2.12.2020
Pracovní skupina pro REGIONÁLNÍ ROZVOJ
9.12.2020

Aktuality


 


Minikonference MAPů k distanční výuce

Online minikonference na téma Žáci se sociálním znevýhodněním v distanční výuce - dobrá praxe z jara a podzimu, se  7.12.2020 zúčastilo na sedm desítek zástupců všem MAPů z Ústeckého a Karlovarského kraje. Minikonferenci iniciovala SKAV. 

Zbyněk Němec, speciální pedagog a vysokoškolský učitel, představil doporučení ČOSIV pro distanční vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Zdeňka Juklová, ředitelka ZŠ Velké Hamry mluvila o konkrétních přístupech k těmto žákům, spolupráci s městem, komunitním centrem i sdíleném koordinátorovi inkluze na škole. 

Je zřejmé, ze distanční výuka zvyšuje rozdíly mezi žáky. Podmínky závisí na rodinném zázemí. Distanční výuka ani nerozvíjí sociální a emocionální dovednosti dětí. Diskutované příklady ukázaly, jak je pro výsledky ve vzdělávání důležitý wellbeing dětí, investice do vztahů a spolupráce různých aktérů.  Závěry diskuse a příklady dobré praxe jsou inspirací pro přípravu nové strategie SCLLD.