Zajímá nás Váš názor na náš region!
2.12.2020
Pracovní skupina pro REGIONÁLNÍ ROZVOJ
9.12.2020

Aktuality


 


Minikonference MAPů k distanční výuce

Online minikonference na téma Žáci se sociálním znevýhodněním v distanční výuce - dobrá praxe z jara a podzimu, se  7.12.2020 zúčastilo na sedm desítek zástupců všem MAPů z Ústeckého a Karlovarského kraje. Minikonferenci iniciovala SKAV. 

Zbyněk Němec, speciální pedagog a vysokoškolský učitel, představil doporučení ČOSIV pro distanční vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním. Zdeňka Juklová, ředitelka ZŠ Velké Hamry mluvila o konkrétních přístupech k těmto žákům, spolupráci s městem, komunitním centrem i sdíleném koordinátorovi inkluze na škole. 

Je zřejmé, ze distanční výuka zvyšuje rozdíly mezi žáky. Podmínky závisí na rodinném zázemí. Distanční výuka ani nerozvíjí sociální a emocionální dovednosti dětí. Diskutované příklady ukázaly, jak je pro výsledky ve vzdělávání důležitý wellbeing dětí, investice do vztahů a spolupráce různých aktérů.  Závěry diskuse a příklady dobré praxe jsou inspirací pro přípravu nové strategie SCLLD.