Pracovní skupina pro financování

Pracovní skupina pro financování, bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV MAP. Obsahem její práce je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8.

Cílem pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčního plánu. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).

9.11.2021 5. společné jednání členů RT a PS online. Členové se seznámili a diskutovali postup v realizaci, projektu, další verzi strategického rámci, aktualizaci analytické části MAP, informace k přípravě realizace MA III, realizované a plánované. Pozvánka

1.6.2021 4. Společné jednání členů RT a PS. Členové se seznámili a diskutovali s informacemi o projektu MAP II a postupu v realizaci, s tabulkou investičních záměrů pro nové programové období 2021-2027, plánovanými implementačními aktivity, aktivitou k ustavení tzv. středního článku podpory dle státní vzdělávací politiky. Pozvánka 

30. 3. 2021 3. Společné jednání členů RT a PS online. Členové se seznámili a diskutovali s projektovým akčním plánem, plánovanými implementačními aktivitami, průběžnou zprávou o realizaci projektu a evaluací činnosti pracovních skupin. Pozvánka

 

13.2.2020 2. společné jednání realizačního týmu MAP II a pracovních skupin MAP II - pozvánka a zápis

28.11.2019 1. společné jednání realizačního týmu MAP II a pracovních skupin MAP II - pozvánka a zápis

20.6.2019 2. jednání Pracovní skupiny pro financování MAP II - zápis

13. 3. 2019 1. jednání Pracovní skupiny pro financování MAP II proběhlo v prostorách MAS Český sever. Více informací uvádí pozvánka a zápis z jednání. Seznam členů viz prezenční listina.