Pracovní skupina pro financování

Pracovní skupina pro financování, bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV MAP. Obsahem její práce je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8.

Cílem pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčního plánu. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).

13.2.2020 2. společné jednání realizačního týmu MAP II a pracovních skupin MAP II - pozvánka a zápis

28.11.2019 1. společné jednání realizačního týmu MAP II a pracovních skupin MAP II - pozvánka a zápis

20.6.2019 2. jednání Pracovní skupiny pro financování MAP II - zápis

13. 3. 2019 1. jednání Pracovní skupiny pro financování MAP II proběhlo v prostorách MAS Český sever. Více informací uvádí pozvánka a zápis z jednání. Seznam členů viz prezenční listina.