Pracovní skupina pro regionální identitu

Řešené území SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk je příhraniční oblastí, která ještě stále i v dnešní době trpí následky vysidlování původního obyvatelstva v letech válečných a poválečných. Pracovní skupina přímo reflektuje potřeby území a aktivity plánované a vzešlé z činnosti této skupiny budou směřovat k rozvoji vztahu k místu, kde žiji, k sounáležitosti obyvatel, k rozvoji místních tradic.

Výstupem bude soubor materiálů a aktivit k vytvoření Interaktivní regionální učebnice vlastivědy, která bude koncipována pro věkové kategorie předškolní děti, žáci 1. stupně ZŠ, žáci 2. stupně ZŠ, žáci středních škol. Pro každou věkovou kategorii bude zpracována jiná forma, včetně pracovních listů a webových aplikací. Součástí budou také konkrétní aktivity, např. vycházkové poznávací okruhy, návštěvy a exkurze v místních muzeích, galeriích, knihovnách, kdy podaktivitou bude např. i plnění konkrétních zadaných úkolů. Nedílnou součástí bude také vzdělávání pedagogů k využití výukových materiálů a pilotní implementace na vybrané škole / školách.

Členy pracovní skupiny jsou odborníci na místní historii, pracovníci muzeí, knihoven, odborníci na didaktiku z UJEP Ústí n. L., zástupce Národního parku České Švýcarsko a další.

9.11.2021 5. společné jednání členů RT a PS online. Členové se seznámili a diskutovali postup v realizaci, projektu, další verzi strategického rámci, aktualizaci analytické části MAP, informace k přípravě realizace MA III, realizované a plánované. Pozvánka

1.6.2021 4. Společné jednání členů RT a PS. Členové se seznámili a diskutovali s informacemi o projektu MAP II a postupu v realizaci, s tabulkou investičních záměrů pro nové programové období 2021-2027, plánovanými implementačními aktivity, aktivitou k ustavení tzv. středního článku podpory dle státní vzdělávací politiky. Pozvánka 

30. 3. 2021 3. Společné jednání členů RT a PS online. Členové se seznámili a diskutovali s projektovým akčním plánem, plánovanými implementačními aktivitami, průběžnou zprávou o realizaci projektu a evaluací činnosti pracovních skupin. Pozvánka

9.10.2020 14. jednání Pracovní skupiny pro regionální identitu MAP II - zápis

2.9.2020 13. jednání Pracovní skupiny pro regionální identitu MAP II - zápis

7.8.2020 12. jednání Pracovní skupiny pro regionální identitu MAP II - zápis

12.6.2020 11. jednání Pracovní skupiny pro regionální identitu MAP II - zápis

13.5.2020 10. jednání Pracovní skupiny pro regionální identitu MAP II - zápis

19.2.2020 9. jednání Pracovní skupiny pro regionální identitu MAP II - zápis

20.1.2020 8. jednání Pracovní skupiny pro regionální identitu MAP II - zápis

2.12.2019 7. jednání Pracovní skupiny pro regionální identitu MAP II - zápis

4.11.2019 6. jednání Pracovní skupiny pro regionální identitu MAP II - zápis

17.10.2019 5. jednání Pracovní skupiny pro regionální identitu MAP II - zápis

25.6.2019 4. jednání Pracovní skupiny pro regionální identitu MAP II - zápis

11.4.2019 3. jednání Pracovní skupiny pro regionální identitu MAP II - zápis

26. 3. 2019 2. jednání Pracovní skupiny pro regionální identitu MAP II proběhlo v prostorách Muzea Rumburk. Více informací uvádí pozvánka a zápis z jednání. Seznam členů viz prezenční listina.

7. 3. 2019 1. jednání Pracovní skupiny pro regionální identitu MAP II proběhlo v prostorách MAS Český sever. Více informací uvádí  pozvánkazápis z jednání. Seznam členů viz prezenční listina.