Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Obsahem práce je zejména vzájemné vzdělávání, sdílení dobré praxe, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Vytváří také popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Závazné podklady pro práci pracovní skupiny vydalo MŠMT, tj. Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání a Kodex školy. Zásadním dokumentem jsou Postupy MAP II - Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání.

Ustavení pracovní skupiny předcházelo diskuzní tématické setkání "Společné vzdělávání na území ORP Rumburk a ORP Varnsdorf" konané dne 15. ledna, 2019 v prostorách MAS Český sever.

Zveřejňujeme příspěvky řečníků: Hana Kracmanová - MAS Český sever, Lenka Vilímová - lokální konzultant pro oblast inkluzivního vzdělávání Rumburk a Staré Křečany ASZ, Jana Masařová - ZŠ Tyršova Rumburk. Gabriela Doušová - Schrödingerův institut, Hana Volfová - Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa, Lenka Svobodová - MAS Český sever.

 

Jednání pracovní skupiny

30. 3. 2021 3. Společné jednání členů RT a PS online. Pozvánka

9.12.2020 6. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II se uskutečnilo on-line. Zveřejňujeme pozvánku a zápis.

11.11.2020 5. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II se uskutečnilo on-line. Zveřejňujeme pozvánku a zápis.

7.4.2020 4. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II se uskutečnilo on-line. Zveřejňujeme pozvánku a zápis.

30.9.2019 3. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II. Zveřejňujeme pozvánku a zápis.

13.2.2020 2. společné jednání realizačního týmu a pracovních skupin MAP II - pozvánka a zápis

28.11.2019 1. společné jednání realizačního týmu a pracovních skupin MAP II - pozvánka a zápis

30.9.2019 3. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II se uskutečnilo v Restauraci Dymník v Rumburku. Zápis z jednání včetně prezenční listiny je dostupný zde.

30.5.2019 2. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II se uskutečnilo v Restauraci Zátiší v Rumburku. Zveřejňujeme zápis z jednání spolu s prezenční listinou. 

12.3.2019 1. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II proběhlo v prostorách MAS Český sever. K dispozici je zápis z jednání.