Pracovní skupina pro rovné příležitosti

Obsahem práce je zejména vzájemné vzdělávání, sdílení dobré praxe, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Vytváří také popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Závazné podklady pro práci pracovní skupiny vydalo MŠMT, tj. Metodika rovných příležitostí ve vzdělávání a Kodex školy. Zásadním dokumentem jsou Postupy MAP II - Metodika tvorby místních akčních plánů v oblasti vzdělávání.

Ustavení pracovní skupiny předcházelo diskuzní tématické setkání "Společné vzdělávání na území ORP Rumburk a ORP Varnsdorf" konané dne 15. ledna, 2019 v prostorách MAS Český sever.

Zveřejňujeme příspěvky řečníků: Hana Kracmanová - MAS Český sever, Lenka Vilímová - lokální konzultant pro oblast inkluzivního vzdělávání Rumburk a Staré Křečany ASZ, Jana Masařová - ZŠ Tyršova Rumburk. Gabriela Doušová - Schrödingerův institut, Hana Volfová - Komunitní centrum Kostka Krásná Lípa, Lenka Svobodová - MAS Český sever.

 

Jednání pracovní skupiny

16.2.2022 8. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II. Členky se seznámily s ukončením projektu MAP II, přípravě MAP III a podmínkám realizace, ukončení projektu inkluzivního vzdělávání ASZ ve vazbě na MAP II a plánovaným aktivitám OP Z+ v oblasti předčasných odchodů ve vzdělávání. Pozvánka a zápis.

9.11.2021 5. společné jednání členů RT a PS online. Členové se seznámili a diskutovali postup v realizaci, projektu, další verzi strategického rámci, aktualizaci analytické části MAP, informace k přípravě realizace MAP III, realizované a plánované. Pozvánka

26.10.2021 7. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II, zejména k inkluzivnímu vzdělávání v rámci sociálního začleňování (spolupráce ASZ) pro nadcházející programové období a k otázce možností mezioborového přístupu k wellbeingu dětí a v žáků dle regionálních podmínek. Pozvánka a zápis.

1.6.2021 4. Společné jednání členů RT a PS. Členové se seznámili a diskutovali s informacemi o projektu MAP II a postupu v realizaci, s tabulkou investičních záměrů pro nové programové období 2021-2027, plánovanými implementačními aktivity, aktivitou k ustavení tzv. středního článku podpory dle státní vzdělávací politiky. Pozvánka 

30. 3. 2021 3. Společné jednání členů RT a PS online. Členové se seznámili a diskutovali s projektovým akčním plánem, plánovanými implementačními aktivitami, průběžnou zprávou o realizaci projektu a evaluací činnosti pracovních skupin. Pozvánka

9.12.2020 6. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II se uskutečnilo on-line. Zveřejňujeme pozvánku a zápis.

11.11.2020 5. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II se uskutečnilo on-line. Zveřejňujeme pozvánku a zápis.

7.4.2020 4. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II se uskutečnilo on-line. Zveřejňujeme pozvánku a zápis.

13.2.2020 2. společné jednání realizačního týmu a pracovních skupin MAP II - pozvánka a zápis

28.11.2019 1. společné jednání realizačního týmu a pracovních skupin MAP II - pozvánka a zápis

30.9.2019 3. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II se uskutečnilo v Restauraci Dymník v Rumburku. Zápis z jednání včetně prezenční listiny je dostupný zde.  Zveřejňujeme pozvánku a zápis.

30.5.2019 2. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II se uskutečnilo v Restauraci Zátiší v Rumburku. Zveřejňujeme zápis z jednání spolu s prezenční listinou. 

12.3.2019 1. jednání Pracovní skupiny pro rovné příležitosti MAP II proběhlo v prostorách MAS Český sever. K dispozici je zápis z jednání.