Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti i pregramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti i pregramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Pro posun v rozvoji čtenářské gramotnosti i pregramotnosti je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží. Pracovní skupina spolupracuje s dalšími pracovními skupinami, zejména s pracovní skupinou pro financování.

13.2.2020 2. společné jednání realizačního týmu a pracovních skupin MAP II - pozvánka a zápis

28.11.2019 1. společné jednání realizačního týmu a pracovních skupin MAP II - pozvánka a zápis

6.6.2019 2. jednání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost MAP II - zápis

18. 3. 2019 1. jednání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost MAP II proběhlo v prostorách MAS Český sever. Více informací uvádí pozvánka a zápis z jednání. Seznam členů viz prezenční listina.