Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti i pregramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti i pregramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Pro posun v rozvoji čtenářské gramotnosti i pregramotnosti je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží. Pracovní skupina spolupracuje s dalšími pracovními skupinami, zejména s pracovní skupinou pro financování.

9.11.2021 5. společné jednání členů RT a PS online. Členové se seznámili a diskutovali postup v realizaci, projektu, další verzi strategického rámci, aktualizaci analytické části MAP, informace k přípravě realizace MA III, realizované a plánované. Pozvánka

1.6.2021 4. Společné jednání členů RT a PS. Členové se seznámili a diskutovali s informacemi o projektu MAP II a postupu v realizaci, s tabulkou investičních záměrů pro nové programové období 2021-2027, plánovanými implementačními aktivity, aktivitou k ustavení tzv. středního článku podpory dle státní vzdělávací politiky. Pozvánka 

30. 3. 2021 3. Společné jednání členů RT a PS online. Členové se seznámili a diskutovali s projektovým akčním plánem, plánovanými implementačními aktivitami, průběžnou zprávou o realizaci projektu a evaluací činnosti pracovních skupin. Pozvánka

13.2.2020 2. společné jednání realizačního týmu a pracovních skupin MAP II - pozvánka a zápis

28.11.2019 1. společné jednání realizačního týmu a pracovních skupin MAP II - pozvánka a zápis

6.6.2019 2. jednání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost MAP II - zápis

18. 3. 2019 1. jednání Pracovní skupiny pro čtenářskou gramotnost MAP II proběhlo v prostorách MAS Český sever. Více informací uvádí pozvánka a zápis z jednání. Seznam členů viz prezenční listina.