Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a pregramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka.

Skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP v podaktivitě 2.8. Pro posun v rozvoji matematické gramotnosti a pregramotnosti je potřeba, aby MAP II nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží. Pracovní skupina proto spolupracuje s dalšími skupinami, zejména s pracovní skupinou pro financování.