Realizační tým

Realizační tým MAP je složen z týmu administrativního a týmu odborného a je odpovědný za provádění všech aktivit v rámci projektu. Poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství v rámci celého procesu rozvoje a aktualizace MAP a evaluace MAP. Činnost koordinuje hlavní manažer projektu.

Administrativní tým zodpovídá především za:

  • koordinaci projektových aktivit;
  • organizační a provozní stránku projektu;
  • dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných výstupů a výsledků projektu;
  • zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k ŘO, vedení  organizace příjemce, partnerům projektu a jednotlivým pracovníkům projektu).

Odborný tým je zodpovědný zejména za:

  • věcné plnění aktivit projektu;
  • tvorbu výsledků a výstupů projektu;
  • aktivní práci s cílovými skupinami.

Jednání realizačního týmu

9.11.2021 5. společné jednání členů RT a PS online. Členové se seznámili a diskutovali postup v realizaci, projektu, další verzi strategického rámci, aktualizaci analytické části MAP, informace k přípravě realizace MA III, realizované a plánované. Pozvánka

16.9.2021 18. jednání RT MAP II proběhlo prezenčně v prostorách MAS Český sever

1.6.2021 4. Společné jednání členů RT a PS. Pozvánka 

30.3.2021 3. Společné jednání členů RT a PS online. Pozvánka

11.2.2021 17. jednání RT. Pozvánka

2.7.2020 13. jednání realizačního týmu MAP II  se věnovalo zejména revizi SWOT 3 analýzy, aktualizace strategického rámci a průběžné sebehodnotící zprávě - pozvánka a zápis

21.5.2020 12. jednání realizačního týmu MAP II 

13.2.2020 2. společné jednání realizačního týmu MAP II a pracovních skupin MAP II - pozvánka a zápis

28.11.2019 1. společné jednání realizačního týmu MAP II a pracovních skupin MAP II - pozvánka a zápis

27.2.2019 6. jednání realizačního týmu MAP II se věnovalo přehledu aktivit projektu a implementace a zejména aktualizace analytické části (podaktivity 2.7 a 2.8) včetně zjišťovacích povinností v rámci ŠIKK. Podrobněji viz zápis.

15.1.2019 5. jednání realizačního týmu MAP II se týkalo také tématu společného vzdělávání v regionu.

11.12.2018 4. jednání realizačního týmu MAP II probíhá v prostorách MAS Český sever. Hlavním tématem byla finalizace návrhů dokumentů pro jednání Řídícího výboru.

20.11.2018 3. jednání realizačního týmu MAP II probíhá v prostorách MAS Český sever. Diskutujeme nad obsahem setkání ke společnému vzdělávání předcházející ustanovení pracovní skupiny pro rovné příležitosti a revizi strategických dokumentů.

25.9.2018 2. jednání realizačního týmu MAP II k obsazení projektových pozic, plánování a harmonogramu projektových aktivit.

26.6.2018 1. jednání realizačního týmu MAP II k úvodu projektu.