Pracovní skupina pro financování MAP III

Pracovní skupina pro financování, bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV MAP. Obsahem její práce je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8.

Cílem pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčního plánu. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).

Pracovní skupina pro financování MAP III
termín jednánípřílohy                             poznámka
13.4.2022pozvánka a zápis1. společné jednání RT a PS MAP III
24.5.2022pozvánka a zápis1. jednání PS pro financování
11.10.2022pozvánka a zápis2. společné jednání RT  a PS MAP III
9.11.2022pozvánka a zápis3. společné jednání RT  a PS MAP III
25.1.2023 pozvánka a zápis  4. společné jednání RT  a PS MAP III