Pracovní skupina pro financování MAP III

Pracovní skupina pro financování, bude připravovat podklady pro rozhodování ŘV MAP. Obsahem její práce je plánování nákladů a zejména identifikace finančních zdrojů pro realizaci naplánovaných aktivit. Aktivně se podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizaci dokumentace MAP v podaktivitě 2.8.

Cílem pracovní skupiny pro financování je navrhnout, jakým způsobem bude financována realizace aktivit, zapracovaných do SR MAP/akčního plánu. Jedná se o doporučení jednotlivých finančních zdrojů (strukturální fondy EU, státní rozpočet ČR, rozpočet kraje, dohodnuté financování v rámci Mikroregionu, rozpočty jednotlivých obcí, rozpočty škol, jiné zdroje apod.).

Pracovní skupina pro financování MAP III
termín jednání přílohy                              poznámka
13.4.2022 pozvánka a zápis 1. společné jednání RT a PS MAP III
24.5.2022 pozvánka a zápis 1. jednání PS pro financování
11.10.2022 pozvánka a zápis 2. společné jednání RT  a PS MAP III
9.11.2022 pozvánka a zápis 3. společné jednání RT  a PS MAP III
25.1.2023  pozvánka a zápis   4. společné jednání RT  a PS MAP III  
 19.10.2023  pozvánka a zápis 2. jednání PS pro financování 
 21.11.2023 pozvánka a zápis  5. společné jednání RT  a PS MAP III