Pracovní skupina pro regionální identitu MAP III

Řešené území SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk je příhraniční oblastí, která ještě stále i v dnešní době trpí následky vysidlování původního obyvatelstva v letech válečných a poválečných. Pracovní skupina přímo reflektuje potřeby území a aktivity plánované a vzešlé z činnosti této skupiny budou směřovat k rozvoji vztahu k místu, kde žiji, k sounáležitosti obyvatel, k rozvoji místních tradic.

Navazuje na práci v předchozím MAP II a navazuje na výstupy, zejm. vzdělávací portál o regionu. PS bude plánovat další aktivity, např. vycházkové poznávací okruhy, návštěvy a exkurze v místních muzeích, galeriích, knihovnách. Členy pracovní skupiny jsou odborníci na místní historii, pracovníci muzeí, knihoven, odborníci na didaktiku z UJEP Ústí n. L., zástupce Národního parku České Švýcarsko a další.

Termíny a zápisy z jednání PS - bude průběžně doplňováno