Pracovní skupina pro regionální identitu MAP III

Obsahem práce je zejména vzájemné vzdělávání, sdílení dobré praxe, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Vytváří také popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Pracovní skupina pro regionální identitu MAP III
termín jednánípřílohy                             poznámka
13.4.2022pozvánka a zápis1. společné jednání RT a PS MAP III
27.5.2022pozvánka a zápis1. jednání PS pro regionální identitu
11.10.2022pozvánka a zápis2. společné jednání RT a PS MAP III
9.11.2022pozvánka a zápis 3. společné jednání RT a PS MAP III
 25.1.2023pozvánka a zápis  4. společné jednání RT a PS MAP III