Pracovní skupina pro rovné příležitosti

MAP III

Obsahem práce je zejména vzájemné vzdělávání, sdílení dobré praxe, přenos zkušeností a informací a odborně vedená diskuze o problematice nastavení rovných příležitostí a selektivnosti vzdělávacího systému uvnitř škol. Na základě získaných znalostí a zkušeností především posuzuje navržené konkrétní aktivity v akčních plánech, zda jsou v souladu se zásadou rovného přístupu ke vzdělání. Vytváří také popis stávajícího stavu této problematiky v území, popis příčin (důvodů) tohoto stavu a návrh aktivit, které pomohou nastavit rovné příležitosti a eliminovat selektivitu.

Pracovní skupina pro rovné příležitosti MAP III
termín jednání přílohy                              poznámka
13.4.2022 pozvánka a zápis 1. společné jednání RT a PS MAP III
8.6.2022 pozvánka a zápis 1. jednání PS pro rovné příležitosti
11.10.2022 pozvánka a zápis 2. společné jednání RT a PS MAP III
9.11.2022 pozvánka a zápis  3. společné jednání RT a PS MAP III
 25.1.2023 pozvánka a zápis   4. společné jednání RT a PS MAP III  
 14.3.2023 pozvánka a zápis  2. jednání PS pro rovné příležitosti 
31.5.2023   pozvánka a zápis 3. jednání PS pro rovné příležitosti 
 
21.11.2023   pozvánka a zápis
5. společné jednání RT a PS MAP III