Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti MAP III

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti i pregramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti i pregramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka.

Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP. Pro posun v rozvoji čtenářské gramotnosti i pregramotnosti je potřeba, aby MAP nastartoval a naplánoval aktivity a procesy, které se v místě udrží. Pracovní skupina spolupracuje s dalšími pracovními skupinami, zejména s pracovní skupinou pro financování.

Termíny a zápisy z jednání PS

  1. Jednání Pracovních skupin pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 25.5.2022 ve Varnsdorfu. Zápis.