Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti MAP III

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti i pregramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti i pregramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP, také s důrazem na udržitelnost plánovaných aktivit a procesů Pracovní skupina spolupracuje s dalšími pracovními skupinami.

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti MAP III
termín jednánípřílohy                             poznámka
13.4.2022 pozvánka a zápis1. společné jednání RT a PS MAP III
25.5.2022pozvánka a zápis1. jednání PS pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
11.10.2022pozvánka a zápis2. společné jednání RT MAP III a PS MAP III
9.11.2022pozvánka a zápis 3. společné jednání RT MAP III a PS MAP III