Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti MAP III

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji čtenářské gramotnosti i pregramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Nedílnou součástí je začlenění oblasti digitální gramotnosti a využívání ICT ve vzdělávání v souvislosti s podporou čtenářské gramotnosti i pregramotnosti a rozvojem potenciálu každého žáka. Pracovní skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP, také s důrazem na udržitelnost plánovaných aktivit a procesů Pracovní skupina spolupracuje s dalšími pracovními skupinami.

Pracovní skupina pro rozvoj čtenářské gramotnosti MAP III
termín jednání přílohy                              poznámka
13.4.2022  pozvánka a zápis 1. společné jednání RT a PS MAP III
25.5.2022 pozvánka a zápis 1. jednání PS pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
11.10.2022 pozvánka a zápis 2. společné jednání RT a PS MAP III
9.11.2022 pozvánka a zápis  3. společné jednání RT a PS MAP III
25.1.2023  pozvánka a zápis   4. společné jednání RT  a PS MAP III  
18.5.2023  pozvánka a zápis 2. společné jednání PS pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 
 21.11.2023  pozvánka a zápis  5. společné jednání RT  a PS MAP III