Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti MAP III

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a pregramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP, zajišťuje návaznost na předchozí MAP v podpoře, iniciování a plánování aktivit a procesů, které se v místě udrží. Pracovní skupina proto spolupracuje s dalšími skupinami. 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti MAP III
termín jednánípřílohy                             poznámka
13.4.2022pozvánka a zápis1. společné jednání RT a PS MAP III
25.5.2022pozvánka a zápis1. jednání PS pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 
11.10.2022pozvánka a zápis2. společné jednání RT MAP III a PS MAP III
9.11.2022pozvánka a zápis 3. společné jednání RT MAP III a PS MAP III