Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti MAP III

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a pregramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka.

Skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP. Pro posun v rozvoji matematické gramotnosti a pregramotnosti je potřeba, aby MAP IIi navázal na předchozí projekt v podpoře, iniciování a plánování aktivit a procesů, které se v místě udrží. Pracovní skupina proto spolupracuje s dalšími skupinami, zejména s pracovní skupinou pro financování.