Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti MAP III

Obsahem práce je výměna zkušeností a odborných znalostí o metodách, pomůckách a postupech, které vedou k rozvoji matematické gramotnosti a pregramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka. Skupina se aktivně podílí na celém procesu společného plánování v území a aktualizace dokumentace MAP, zajišťuje návaznost na předchozí MAP v podpoře, iniciování a plánování aktivit a procesů, které se v místě udrží. Pracovní skupina proto spolupracuje s dalšími skupinami. 

Pracovní skupina pro rozvoj matematické gramotnosti MAP III
termín jednání přílohy                              poznámka
13.4.2022 pozvánka a zápis 1. společné jednání RT a PS MAP III
25.5.2022 pozvánka a zápis 1. jednání PS pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 
11.10.2022 pozvánka a zápis 2. společné jednání RT a PS MAP III
9.11.2022 pozvánka a zápis  3. společné jednání RT a PS MAP III
 25.1.2023  pozvánka a zápis  4. společné jednání RT a PS MAP III  
18.5.2023    pozvánka a zápis 2. společné jednání PS pro rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti  
 21.11.2023
pozvánka a zápis  5. společné jednání RT a PS MAP III