Realizační tým MAP III

Realizační tým MAP je složen z týmu administrativního a týmu odborného a je odpovědný za provádění všech aktivit v rámci projektu. Poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství v rámci celého procesu rozvoje a aktualizace MAP a evaluace MAP. Činnost koordinuje hlavní manažer projektu.

Administrativní tým zodpovídá především za:

  • koordinaci projektových aktivit;
  • organizační a provozní stránku projektu;
  • dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných výstupů a výsledků projektu;
  • zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k ŘO, vedení  organizace příjemce, partnerům projektu a jednotlivým pracovníkům projektu).

Odborný tým je zodpovědný zejména za:

  • věcné plnění aktivit projektu;
  • tvorbu výsledků a výstupů projektu;
  • aktivní práci s cílovými skupinami.

Jednání realizačního týmu

Termíny a zápisy z jednání PS - bude průběžně doplňováno