Realizační tým MAP III

Realizační tým MAP je složen z týmu administrativního a týmu odborného a je odpovědný za provádění všech aktivit v rámci projektu. Poskytuje odbornou a administrativní podporu partnerství v rámci celého procesu rozvoje a aktualizace MAP a evaluace MAP. Činnost koordinuje hlavní manažer projektu.

Administrativní tým zodpovídá především za:

  • koordinaci projektových aktivit;
  • organizační a provozní stránku projektu;
  • dosažení plánovaných cílů projektu včetně naplnění plánovaných výstupů a výsledků projektu;
  • zajišťování efektivní komunikace na všech úrovních realizace projektu (směrem k ŘO, vedení  organizace příjemce, partnerům projektu a jednotlivým pracovníkům projektu).

Odborný tým je zodpovědný zejména za:

  • věcné plnění aktivit projektu;
  • tvorbu výsledků a výstupů projektu;
  • aktivní práci s cílovými skupinami.
Realizační tým MAP III
termín jednání přílohy                              poznámka
13.4.2022 pozvánka a zápis 1. společné jednání RT a PS MAP III
7.6.2022 pozvánka a zápis 1. jednání RT MAP III
14.9.2022 pozvánka a zápis 2. jednání RT MAP III
11.10.2022 pozvánka a zápis 2. společné jednání RT  a PS MAP III
9.11.2022  pozvánka a zápis 3. společné jednání RT  a PS MAP III
 25.1.2023 pozvánka a zápis  4. společné jednání RT  a PS MAP III 
28.3.2023 pozvánka a zápis 3. jednání RT MAP III
 20.6.2023 pozvánka a zápis   4. jednání RT MAP III
 21.11.2023 pozvánka a zápis  5. společné jednání RT  a PS MAP III