MAP III Výstupy a dokumenty

Dokumenty schválené 30.11.2023 ŘV MAP III: Finální MAP pro Varnsdorf a Rumburk verze 3.0 listopad 2023Příloha č. 1 Aktualizovaná analytická část ORP VarnsdorfPříloha č. 2 Aktualizovaná analytická část ORP Rumburk

Článek k realizaci projektu MAP III: Nebojíme se ožehavých témat: Datový workshop ke vzdělávacímu ne/úspěchu, vyšlo Rumburské noviny číslo 20/2023 z 2.11.2023 a Hlas Severu číslo 18/2023

Tisková zpráva k realizaci projektu MAP III, Moderní trendy ve školách, 26. února, 2023 Varnsdorf

Dokumenty schválené 8.6.2022 Řídícím výborem MAP III: Statut a Jednací řád, Organizační struktura, Komunikační plán, Identifikace dotčené veřejnosti

Aktualizované složení členů ŘV MAP III, Aktualizované složení Pracovních skupin (k 8.6.2022)

Tisková zpráva k zahájení projektu MAP III, 1. března, 2022 Varnsdorf

Strategický rámec MAP  pro území SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk do roku 2025 - verze 6.0 - textová část) Strategický rámec - Tabulky investičních priorit na období 2021-7 SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk k 23.11.2022 (xls), tabulky v pdf

SWOT 3 analýza byla připravena v rámci společného setkání pracovních skupin a realizačního týmu MAP III dne 9.11.2022. Analýza byla dále podrobena připomínkování členů pracovních skupin a realizačního týmu. Zveřejňována je finální podoba, která je předložena ke schválení Řídícímu výboru MAP III.