Řídící výbor MAP IV

Řídící výbor je hlavním pracovním orgánem v partnerství MAP. Je tvořen zástupci klíčových aktérů ovlivňujících oblast vzdělávání na území MAP.
Řídící výbor se řídí platným Statutem a Jednacím řádem.
Hlavní kompetencí ŘV MAP je společné plánování, rozvoj, schvalování a aktualizace projektu MAP.

 

Řídící výbor MAP je platformou:
• kde se odehrává spolupráce všech relevantních aktérů ve vzdělávání v daném území ORP Varnsdorf a území ORP Rumburk (na základě reprezentativního zastoupení)
• která je hlavním představitelem MAP – projednává podklady a návrhy k aktualizaci, realizaci a evaluaci MAP
• která zprostředkovává přenos informací v území ORP Varnsdorf a ORP Rumburk
• která v rámci procesu aktualizace MAP projednává dílčí výstupy a případně navrhuje jejich doplnění
• která schvaluje aktualizace dokumentů, jejichž schválení je vyžadováno – např. Strategický rámec MAP do roku 2028


Přehled členů ŘV MAP IV pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk naleznete ZDE.

 

 

 


Řídící výbor MAP IV

20. 3. 2024 - 1. jednání ŘV MAP IV