II. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO VELETRHU
16.7.2019
4. ročník startupového festivalu FESTUP 22. října
7.8.2019
II. ROČNÍK VZDĚLÁVACÍHO VELETRHU
16.7.2019
4. ročník startupového festivalu FESTUP 22. října
7.8.2019

Aktuality


 MŠMT aktualizuje Metodický výklad k odměňování ve školách

Pro snadnější orientaci v odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací připravuje MŠMT aktualizaci příslušného Metodického výkladu. 

V uplynulém roce ke změně právních předpisů nedošlo, ale objevilo se větší množství dotazů, zejména k platovému zařazení ředitelů/ředitelek mateřských škol – především ze strany územních samosprávných celků jako zřizovatelů příspěvkových organizací. Podrobnější informace naleznete na stránkách MŠMT.