Výzva MAS č. 2 – OP ŽP – realizace sídelní zeleně
29.11.2019
Podpora komunitního života na venkově 2019 v Ústeckém kraji
10.12.2019
Výzva MAS č. 2 – OP ŽP – realizace sídelní zeleně
29.11.2019
Podpora komunitního života na venkově 2019 v Ústeckém kraji
10.12.2019

Aktuality


 Myslím v obrazech. Slova jsou pro mě cizím jazykem.

Myšlení dětí s PAS probíhá jinak, než u dětí s normálním neurologickým vývojem. Dva dvoudenní semináře k efektivnímu vzdělávání dětí s PAS v MŠ a ZŠ proběhly pro pedagogické pracovníky v Městské knihovně Varnsdorf v posledním listopadovém týdnu. Semináře vedly lektorky z Centra Terapie Autismu, Mgr. Klára Došková, Mgr. Ivana Mátlová a Mgr. Berta Burkoňová. Navštívilo je pět desítek pedagogických pracovníků ze Šluknovského výběžku.

Počet dětí s PAS (poruchou autistického spektra) roste. Nyní se odhaduje, že je to každé 80. dítě. Výchova i vzdělávání dětí s PAS je náročná jak pro rodiče, tak pro učitele a asistenty. Zásadní pro dosažení dobrých výsledků dětí je spolupráce všech. Děti s PAS se často děsí nových situací a prožívají úzkosti. Musí se učit to, co je pro nás ostatní naprosto běžné, např. oční kontakt, ukazování, vnímání sebe jako Já. 

"Myslím v obrazech. Slova jsou pro mě cizím jazykem. Mluvená i psaná slova si překládám do barevných filmů doplněných zvukem, které v mé hlavě běží jako videokazeta. Když se mnou někdo mluví, jeho slova hned překládám do obrazu." Temple Grandin, doktorka zoologie a žena s PAS.

Lektorky  seminářů provedly účastníky základními situacemi a charakteristikami dítěte s PAS a rozdíly mezi dítětem s normálním neurologickým vývojem. Specifické potřeby, které vyplývají z méně bohaté emoční reaktivity a s tím související omezené sociální interakce (nedokážou se vcítit do role jiných) a omezené vnitřní motivace, byly vysvětleny na jednotlivých příkladech. Pozornost byla věnována rozvoji komunikace s dětmi s PAS, významu emocí (sdílení emocí), sociálních vztahů, hry, metodám organizace práce, způsobům učení se nových věcí, v neposlední řadě pak problémovým situacím. Semináře byly nabity konkrétními ukázkami, videonahrávkami, příklady a srovnáními vnímání dětí s PAS a dětí s normálním vývojem v konkrétních sociálních situacích. Učitelé a asistenti pedagogů dostali bohatou škálu námětů, jak s dětmi s PAS pracovat, jaké způsoby i pomůcky mohou využít, aby rozvoj dítěte s PAS podpořili. Pozitivní je, že děti s PAS jsou schopné dosáhnout významných pokroků, pokud se mu dostává správné podpory ze strany rodiny i škol. 

Učení se pozitivní cestou je efektivnější, než učení se chybou. To platí ve výchově a vzdělávání dětí s PAS i všech ostatních.

Semináře pořádala MAS ČESKÝ SEVER v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Varnsdorf a SO ORP Rumburk CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009704.